Rektor till Rinkabyholmsskolan

Arbetsbeskrivning

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola år 1-9.

På barn- och ungdomsförvaltningen arbetar cirka 1500 personer uppdelade på 21 enheter.

ARBETSUPPGIFTER
Som rektor på Rinkabyholmsskolan ansvarar du för att leda den pedagogiska utvecklingen på ett kvalitetsmedvetet sätt i enlighet med lagar, mål och styrdokument. Du kommer arbeta i en starkt decentraliserad organisation med stort ansvar att med befintliga resurser utveckla verksamheten till ökad måluppfyllelse från redan höga nivåer. Ansvarsområdet inkluderar även personal, ekonomi och arbetsmiljö.

KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen som rektor tror vi att du har höga ambitioner, pedagogiska visioner och energi att driva utvecklingen på Rinkabyholmsskolan mot ökad måluppfyllelse. Du motiveras av att agera självständigt och är en stabil person som kan hantera vardagens krav. Du ser verksamheten ur ett helhetsperspektiv och förstår och kan verka i en politiskt styrd organisation. Genom ditt ledarskap motiverar och inspirerar du medarbetarna till att utvecklas i arbetet och du har förmåga att skapa delaktighet och samsyn gällande verksamheten. Som person är du förtroendeingivande och har förmåga att skapa goda relationer både internt och externt.
Du ska gilla tillväxt och utmaningen att expandera skolan till dubbla volymen på relativt kort sikt, då Rinkabyholmsområdet pekas ut som ett av Kalmar kommuns snabbast växande bostadsområde.
Du tycker att elevernas prestationer och deras måluppfyllelse speglar din prestation. Eleverna på Rinkabyholmsskolan presterar bra på nationella prov, och har mycket hög måluppfyllelse då de går vidare till högstadiet. Det ska du utveckla till att bli ännu bättre.

Vi utgår från att du har god pedagogisk insikt som du fått genom att du har pedagogisk högskoleutbildning, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Din pedagogiska insikt går också att härleda till din erfarenhet av arbete inom skolan. Du har tidigare arbetat i en skolledarfunktion, gärna med personalansvar. Du är väl insatt i skolans uppdrag och styrdokument och du är dessutom skicklig på att omsätta detta i praktiken. Du utgår från systematiskt kvalitetsarbete och har en helhetssyn på lärande och omsorg för barn och elever 1-16 år. Du är intresserad av och väl förtrogen med IT. Det är meriterande om du genomgått rektorsutbildningen.

Vi erbjuder dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Om du inte har genomgått rektorsutbildningen påbörjar du den snarast efter tjänstens tillträdande. Alla chefer i Kalmar kommun erbjuds chefskörkort och förväntas delta i denna kompetensutveckling vid första bästa tillfälle. Du kommer ingå i en nätverksgrupp tillsammans med ytterligare två rektorer samt två förskolechefer. Du kommer även kontinuerligt samverka med kommunens övriga skolledare.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annoserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Personalutvecklare Peter Sunnanek
0480-45 30 16
Lärarnas Riksförbund Kaj Jonsson
0480-45 02 14
Lärarförbundet Yvonne Håkansson
0480-45 02 11
Rektor Anette Swenninger
0480-45 31 01
Pedagogisk rådgivare Liselott Göth Hallgren
0480-45 30 06
Förskolechef, Förskolan Smedby Pia Ihse
0480-45 20 40
Förskolechef, Förskolan Trollet Jeanette Kennerfalk
0480-45 31 35
Förvaltningschef Mats Linde
0480-45 30 02
Verksamhetschef Richard Wykman
0480-45 30 72

Sammanfattning

Besöksadress

Östra sjögatan 18 39129 Kalmar
None

Postadress

Box 611
Kalmar, 39129

Liknande jobb


Rektor Vård och omsorg till Lernia i Malmö

Rektor Vård och omsorg till Lernia i Malmö

29 oktober 2020

Rektor till Gnarps skola

Rektor till Gnarps skola

29 oktober 2020

29 oktober 2020

29 oktober 2020