Rektor till Stöcksjö förskola och skola

Rektor till Stöcksjö förskola och skola

Arbetsbeskrivning

I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden; Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr.

En för- och grundskolechef samordnar arbetet i varje område. Inom respektive område leds varje förskole- eller skolenhet av en rektor.

I område Syd ingår enheter inom södra Umeå såsom Teg, Röbäck, Stöcke, Stöcksjö, Hörnefors och Sörmjöle.

Stöcksjö förskola och skola ligger i ett område med naturen runt knuten. Den vackra närmiljön används på ett naturligt sätt exempelvis vid skidåkning och orientering eller gemensamma utedagar. Vår fina skolgård och fantastiska utemiljö stimulerar barnen till varierande rastaktiviteter. Vi har också en egen fotbollsplan och skridskobana som nyttjas flitigt. Vår skolbyggnad byggdes ut och renoverades 2012, vilket har gett oss moderna, ändamålsenliga lokaler. Förskolan har fyra avdelningar med ungefär 70 barn och i skolbyggnaden finns också två fritidsavdelningar. Skolan har ca 120 elever.

Vi söker nu en rektor till Stöcksjö förskola och skola. Är du den vi söker?

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha ansvaret för pedagogisk utveckling, personal och ekonomi för Stöcksjö förskola, skola åk F-6 samt två fritidsavdelningar. Eventuellt kan ansvar för ytterligare nån enhet komma att ingå i uppdraget. Du ingår i ledarlaget för hela område Syd och rapporterar till för- och grundskolechef för samma område. Uppdraget innebär att du:

- ansvarar för att bedriva den pedagogiska utvecklingen och måluppfyllelsen inom förskola och skola
- jobbar aktivt med ständiga förbättringar och kvalitetsarbete
- har fokus på den ekonomiska utvecklingen inom verksamheten
- bidrar aktivt till en utvecklad ledningsorganisation i nära samarbete med rektorer i området
- bidrar aktivt i samverkan med såväl interna som externa aktörer
- utför övergripande ledningsuppdrag utifrån verksamhetens behov

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, helst inom för- och/eller grundskolan
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande Rekryteringsutbildning


Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här: https://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/formanerformedarbetare.4.1a2f41f611f8f82255680007555.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Rektor Vuxenutbildningen till Sandviken

Rektor Vuxenutbildningen till Sandviken

22 januari 2021

22 januari 2021

Rektor till framtidens förskola

Rektor till framtidens förskola

22 januari 2021

21 januari 2021