Senior verksamhetssamordnare till Utbildningsförvaltningen

Senior verksamhetssamordnare till Utbildningsförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Utbildningsförvaltningen som arbetsplats
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning.

Avdelningen för utveckling och samordning är en av förvaltningens sju avdelningar. Avdelningen består av staben, IKT-enheten, FoU-enheten och Uppföljningsenheten. Avdelningens övergripande uppdrag är att inom sina verksamhetsområden bistå i och samordna stöd och insatser inom förvaltningen. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att utveckla samordningen mellan förvaltningens avdelningar och enheter.

Vi söker nu en erfaren verksamhetssamordnare för att bidra i förvaltningens viktiga uppdrag för stadens barn och unga. Tjänsten är placerad i staben. Staben består av en avdelningschef, en verksamhetsamordnare, tre administratörer och förvaltningens dataskyddsombud. Som medarbetare hos oss har du möjlighet att vara med att påverka och utveckla arbetet inom Sveriges största utbildningskoncern. Miljön präglas av nyfikenhet, öppenhet och förtroende. Du omges av engagerade och kunniga kollegor som har stort driv och fokus på verksamhetens uppdrag.

Arbetsplatsen är centralt belägen på Kungsholmen med mycket goda möjligheter till samverkan med många olika kompetenser och professioner. Vi erbjuder flexibel arbetstid, förmånliga friskvårdsmöjligheter och goda kompetensutvecklingsmöjligheter.Om tjänsten
Som verksamhetssamordnare ingår du i avdelningens ledningsgrupp och är direkt underställd avdelningschefen. I uppdraget ingår att stödja avdelningschefen och avdelningens ledningsgrupp i att utveckla avdelningens och förvaltningens övergripande arbetssätt, bereda frågor, genomföra utredningar, ta fram underlag, skapa presentationer, förbereda möten med mera.

Du är avdelningens representant i förvaltningens centrala beredningsgrupp och har därmed en nyckelroll. Du ansvarar för och genomför samordning av avdelningens verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och verksamhetsberättelse. Du söker och skapar samarbeten och kontakter både internt inom avdelningen men också med andra delar av utbildningsförvaltningen. Du samordnar och stöttar i framtagningen, och ansvarar för kvalitetssäkringen, av tjänsteutlåtanden och ärenden som ska vidare i organisationen och till förvaltningens ledningsgrupp. Du ansvarar även för att handlägga vissa övergripande ärenden som till exempel remisser, underlag till nämnden med mera.

Du har även ett delansvar för förvaltningens projektkontor. Du stöttar, kvalitetssäkrar och följer upp förvaltningens arbete med strategiska projekt. I rollen kan det även komma att ingå att du blir personuppgiftskoordinator för avdelningen.

Det kan även komma att finnas och tillkomma andra arbetsuppgifter än ovan nämnda.Kvalifikationer

För denna tjänst krävs att du har:

- högskoleutbildning inom juridik eller statsvetenskap, alternativt annan motsvarande akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
- goda kunskaper om, och gedigen erfarenhet av, berednings- och övergripande myndighetsarbete i centrala funktioner inom statlig myndighet eller på förvaltningsnivå i kommunal verksamhet
- gedigen och aktuell erfarenhet av utredningsarbete, remisshantering, framtagning och kvalitetssäkring av tjänsteutlåtanden och beslutsunderlag eller motsvarande
- gedigen och aktuell erfarenhet av samordning och ansvar för verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och verksamhetsberättelse
- gedigen erfarenhet av att leda och driva större projekt med dokumenterat goda kunskaper i projektmetodik
- välutvecklad språklig förmåga samt en mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift

 

Det är meriterande om du även har:

- goda kunskaper om och är väl förtrogen med det svenska utbildningssystemet
- utbildning eller certifiering inom projektledning

 

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och följande kompetenser:
För att lyckas i rollen krävs att du är prestigelös och lyhörd samt har en välutvecklad förmåga att samarbeta med andra människor. Du är genuint intresserad av att bidra till utveckling av verksamheten och har en helhetssyn på verksamheten och dess resultat på så sätt att du tar hänsyn till det större perspektivet i planering, agerande och beslut. Du är självgående och ser till att planera, organisera och prioritera arbetet på ett noggrant och effektivt sätt. Du har samtidigt lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Som helhet trivs du med att vara en kugge i ett större sammanhang samt har en förmåga att driva många parallella arbetsuppgifter och samtidigt leverera kvalitet.

Om du känner igen dig i detta är du varmt välkommen med din ansökan!Övrigt
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Kontaktpersoner på detta företaget

Elin Jacobsson, HR- konsult
08- 50811714, elin.jacobsson@stockholm.se
Niclas Westin, Rekryterande chef
08- 50833821

Sammanfattning

Besöksadress

Box 22049
None

Postadress

Box 22049
Stockholm, 10422

Liknande jobb


Verksamhetsutvecklare avdelning Barn och Unga

Verksamhetsutvecklare avdelning Barn och Unga

28 november 2022

Samordnare

Samordnare

28 november 2022

Kompetenssamordnare i Evikomp

Kompetenssamordnare i Evikomp

28 november 2022