Sjuksköterska/distriktssköterska, äldresjukvårdsteam

Sjuksköterska/distriktssköterska, äldresjukvårdsteam

Arbetsbeskrivning

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Äldresjukvårdsteamet ger vård och omvårdnad på specialistvårdsnivå till patienter i deras hem.

Äldresjukvårdsteamet befinner sig i dagsläget i en förändringsprocess, genom utvecklingsarbetet Gemensam utveckling av strukturerat omhändertagande i individens hem. Äldresjukvårdsteamet och det palliativa teamet inom onkologverksamheten kan komma att bli ett gemensamt större team med gemensamt uppdrag att ge palliativ vård i hemmet oberoende av diagnos.

ARBETSUPPGIFTER
Som sjuksköterska i Äldresjukvårdsteamet bedriver du vård och omvårdnad i patientens hem. Du följer upp och stöttar patienten och dennes närstående både genom besök i hemmet och via telefon.

Du utför omvårdnadsåtgärder som att ge läkemedelsbehandlingar och utföra såromläggningar och provtagningar. Att samordna insatser runt patienten med andra aktörer som hemtjänst, hemsjukvård, primärvård och slutenvård är en viktig del i arbetet.
Här jobbar du i ett nära samarbete med teamets läkare, liksom med hemsjukvård och hemtjänst.

Vi söker en sjuksköterska/distriktssköterska som under förändringsarbetet vill bidra till planering för ett gemensamt större team.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska och som har erfarenhet av internmedicinsk vård, lungsjukvård, palliativ vård eller annan lämplig erfarenhet. Du behöver ha stort intresse och fallenhet för att vårda patienter med olika typer av diagnoser i ett palliativt skede i deras hem. En god förmåga att samverka med patientens närstående är av stor vikt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.

Urval kommer ske löpande under ansökningsperioden.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Artiklar i detta ämnet

  1. Sjukskrivningsepidemi i Sverige

Sammanfattning

Liknande jobb


Nattsjuksköterska Capio ASiH Västerort (avancerad sjukvård i hemmet)

12 april 2021

12 april 2021