Skolkurator

Arbetsbeskrivning

Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 117 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.

Skolområde Centrum Torn omfattar både förskolor och skolor. Verksamheten inom skolområdet leds av ett ledningsteam bestående av skolområdeschef, åtta rektorer, sju förskolechefer och två administrativa chefer. Dessa ansvarar gemensamt för verksamheten i ett 1-16-års perspektiv, där förskola och skola skall knytas samman med en gemensam syn på barns och ungas utveckling och lärande.ARBETSUPPGIFTER
Som kurator kommer du att ha en viktig roll i skolans elevhälsa och skolutveckling. Du kommer att ingå i skolenheternas elevhälsoteam, där du arbetar nära elever, lärare och skolledning. Som skolkurator arbetar du förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Arbetet är omväxlande och kommer att innebära många viktiga kontakter med såväl interna som med externa aktörer. I arbetet ingår till exempel trygghetsarbete med eleverna, elevsamtal såväl i grupp som enskilt samt sociala utredningar. Inom skolområde Centrum-Torn finns tre skoldelsområden Lerbäck/Oskarskolan, Stångby med fyra skolenheter samt Gunnesbo/Nöbbelöv. Vi söker två tillsvidaretjänster på 70-100% (en med placering Lerbäck/Oskar, samt en med placering Stångbyskolor), dessutom har vi ett föräldrarledighetsvikariat på 75% med placering på Gunnesbo/Hubertusgården.

Övriga förekommande arbetsuppgifter är
•genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
•på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psyko-sociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
•ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
•bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
•bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
•delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.
•ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.


KVALIFIKATIONER
Utbildning och erfarenhet
•Socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning.
•Erfarenhet av och intresse för stödjande arbete med barn och ungdomar
•Erfarenhet som skolkurator
•Erfarenhet av samarbete med andra funktioner som t ex. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Individ och familjeomsorgen (IFO)

Kompetens och förhållningssätt
•Självgående med helhetssyn på verksamheten
•God förmåga att samarbeta med andra i ett team med andra professioner
•Lyhörd och flexibel
•Engagerad och relationsskapande
•Strukturerad


ÖVRIGT
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Kontaktpersoner på detta företaget

Administrativ chef Monica Johansson
046-358294
Vision Kia Birgersson
046-35 59 56
Administrativ chef Marianne Jeppsson
046-357233
Kommunal Laila Palén
046-356732 eller 046-356733
Skolområdeschef Katarina Kristiansson
046-35 72 57
Rektor Lerbäck 7-9 Lars-Torgny Lasson
046-35 72 34
Rektor Lerbäck 4-6 Ann-Marie Jannesson Elias
046-35 72 41
Rektor Lerbäck F-3 och Oskarskolan Liselott Nilsson Thor
046-35 42 79
Städledare Gunilla Hansson
046-357239
Rektor Kulparkskolan Maria Klich
046 35 45 27

Sammanfattning

Besöksadress

22764 Lund
None

Postadress

Box 41
Lund, 22764

Liknande jobb


Skolkurator till Utbildningsområde 8

Skolkurator till Utbildningsområde 8

30 november 2020

Skolkurator till Utmarksskolan, utbildningsområde 4

Skolkurator till Utmarksskolan, utbildningsområde 4

30 november 2020

Kurator till Skolorna på Östratorn

Kurator till Skolorna på Östratorn

30 november 2020

Skolkurator

Skolkurator

27 november 2020