Skolkurator Frödingskolan

Skolkurator Frödingskolan

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!


Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.Beskrivning
Frödingskolan är en grundskola med årskurserna 4-9.

Skolan ligger i stadsdelen Kronoparken som är Karlstads folkrikaste stadsdel, c:a 7 km öster om Karlstads centrum. Några hundra meter bort finns den F-3 skola där den allra största delen av våra elever kommer från och inom området finns ett tätt samarbete mellan grundskolor och förskolor då vi arbetar med ett 1-16 årsperspektiv på barnets utveckling. På skolan finns ett elevhälsoteam som arbetar för en ökad måluppfyllelse och trivsel utifrån ett tvärprofessionellt och salutogent helhetsperspektiv på elevernas utbildning. 

Arbetsuppgifter
Den övergripande uppgiften är att driva och analysera skolans arbete kring elevernas psykosociala miljö, där begrepp som likabehandling, trygghet, krishantering och skolnärvaro är centrala. Majoriteten av arbetet bedrivs främjande och förebyggande. Exempel på arbetsuppgifter är

* Samverkan inom elevhälsoteamet och med övrig personal utifrån ett psykosocialt perspektiv på elever och elevgrupper

* Samverkan med vårdnadshavare samt med andra aktörer som socialtjänst, första linjen och BUP

* Kontakt med elever genom utbildningsinsatser och samtalsstöd

* Samverkan inom kommunens nätverk för skolkuratorer

* Kontaktperson för projekt Näktergalen, som är ett samarbete mellan Karlstads kommun och Karlstads universitet 

* Dokumentation i journalsystemet PMO

* En mindre del av tjänsten (c:a 5%) utförs inom den särskola som finns i samma lokaler

Kvalifikationer
Examen från utbildning som socionom, socialpedagog eller liknande

Erfarenhet av hälsofrämjande arbete

Mycket god förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på svenska

Meriterande är erfarenhet av att leda grupper med barn/ungdomar samt erfarenhet av att handleda/utbilda vuxna

Meriterande är erfarenhet av arbete i mångkulturella områden

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

Liknande jobb


Kurator till skolorna i Braås och Dädesjö

Kurator till skolorna i Braås och Dädesjö

6 maj 2021

6 maj 2021

Kurator till Gymnasiesärskolan

Kurator till Gymnasiesärskolan

6 maj 2021

Skolkurator till Praktiska Gymnasiet Jönköping

6 maj 2021