Skolkurator, Göthriks skola

Skolkurator, Göthriks skola

Arbetsbeskrivning

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?

Göthriks skola är en lugn och trevlig landsortsskola drygt en mil öster om Varberg. Vi har en god stämning i kollegiet och trevliga elever, något många utomstående vittnar om när de tillfälligt vistas i verksamheten. I dagsläget är vi ca 220 elever i årskurserna F-6, skolan har även en fritidshemsavdelning. Till hösten 2023 kommer vi att ha ca 185 elever.

Läs mer om förskole- och grundskoleförvaltningens verksamhet på Pedagog Varberg

ARBETSUPPGIFTER
I det tvärprofessionella arbetet är du en viktig kugge i vårt elevhälsoteam där du bidrar med dina kompetenser ur ett socialt perspektiv.

Du kommer att arbeta med att:
- delta i skolans elevhälsoteam

- planera och genomföra förebyggande insatser, kartläggningar, utredningar och gruppaktiviteter.

- ge stöd till elever i behov av särskilt stöd och ge insatser som psykosocialt stöd och motivationssamtal.

- ge konsultation i elevärende.

- vara skolans sakkunnige i sociala frågor.

- driva arbetet för likabehandling och mot kränkande behandling.

- vara delaktig i upprättande av skolans krisplan, samt en viktig del av den.

Vi söker nu en skolkurator på 20 % tjänstgöringsgrad. Tiden kommer att förläggas till måndagar då det är den dag då vi utför vårt huvudsakliga elevhälsoarbete gällande möten.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen och arbetslivserfarenhet från socialtjänst.

Kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn och tonåringar samt deras familjer.

Det är bra om du hunnit skaffat dig några års erfarenhet som kurator så att du känner dig trygg i och utmanas av att byta arbetsplats.

Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.

ÖVRIGT
Intervjuer planeras att ske under perioden 5 - 21 april 2023

Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.

Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

Liknande jobb


Barn och elevhälsan söker en skolkurator till två F-6 skolor!

Barn och elevhälsan söker en skolkurator till två F-6 skolor!

22 maj 2023

Kurator till Björlandaskolan

Kurator till Björlandaskolan

19 maj 2023

Skolkurator

Skolkurator

17 maj 2023