Skolkurator till Andersbergsskolan

Skolkurator till Andersbergsskolan

Arbetsbeskrivning

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Andersbergsskolan är Hallands mest internationella och mångkulturella skola med elever från cirka 30 olika länder. Verksamheten består av förskoleklasser samt klasser i årskurs 1-5 med totalt cirka 420 elever. På skolan finns också fritidshemsverksamhet för eleverna i klass F-5.

Only Good Vibes
Andersbergsskolan bygger på våra tre hjärtan. Vår vision är Only Good Vibes – med utgångspunkt i läroplanens första kapitel och betydelsen av att främja elevernas livslånga lust till lärande. I våra tre hjärtan hittar vi även ledorden ”kramar ”och ”ramar”. Att arbeta på vår skola innebär att du är en tydlig ledare med ett stort aktörskap samtidigt som du bygger relationer och skapar trygghet för våra elever.
På Andersbergsskolan hjälps alla åt att ta ansvar för skolans undersökande undervisningskultur och alla elevers kunskapsutveckling och välbefinnande. Tillsammans utbildar vi världsmedborgare!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en engagerad och lösningsfokuserad skolkurator som vill vara med och fortsätta utveckla vår skola till att bli en skola där alla elever har möjlighet att nå så långt de kan utifrån sina förutsättningar. Dina arbetsuppgifter som kurator är att, i samverkan med elevhälsoteamet och övrig skolpersonal, arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till en god inlärning och livsmiljö för våra elever.
Arbetet innebär att stötta och handleda skolans övriga personal i elevvårdsarbetet med enskilda elever, grupper av elever samt deras vårdnadshavare. Du ska arbeta proaktivt för att stödja elever i deras skoldag, på såväl individ- som gruppnivå. Som skolkurator samverkar du med andra instanser, exempelvis Centrala elevhälsan, BUP, habiliteringen, socialtjänsten och polis.
Du kommer att ingå i ett engagerat och professionellt elevhälsoteam tillsammans med skolsköterskor, specialpedagoger och rektorer.
Som kurator kommer du att planera och genomföra förebyggande insatser, kartläggningar, utredningar och gruppaktiviteter. Du kommer vara med och driva likabehandlingsarbetet och arbetet med vår plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Du måste kunna arbeta självständigt, vara tydlig och lyhörd samt kunna anpassa dig efter elevers, vårdnadshavares och skolans behov.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller högskolexamen, 180 hp med en inriktning inom beteendevetenskap som arbetsgivaren anser lämpligt samt 30 hp socialrätt. Meriterande är utbildning/kurser inom samtalsmetodik, utvecklingspsykologi, brottsbalken och familjerätt.

Du har en stor förmåga att bygga positiva relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du har en mycket god samarbetsförmåga. Du är engagerad, lösningsfokuserad och ser möjligheter utifrån givna förutsättningar. Du har en förmåga och vilja att påverka vår skolkultur samt vara med och utveckla skolans elevhälsoarbete.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Halmstads kommun, Skolområde D
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 27 mars 2023
  • Ansök senast: 23 april 2023

Liknande jobb


Barn och elevhälsan söker en skolkurator till två F-6 skolor!

Barn och elevhälsan söker en skolkurator till två F-6 skolor!

22 maj 2023

Kurator till Björlandaskolan

Kurator till Björlandaskolan

19 maj 2023

Skolkurator

Skolkurator

17 maj 2023