Skolkurator till Angeredsgymnasiet

Skolkurator till Angeredsgymnasiet

Arbetsbeskrivning

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.

Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser.

Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
Elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande utifrån skollagens riktlinjer, och elevhälsans
kompetenser ska utgöra ett stöd i skolans pedagogiska arbete. Som skolkurator tillhör du skolans centrala elevhälsa och du
har en betydelsefull roll i två olika elevhälsoteam, där du arbetar tillsammans med rektor, specialpedagog, skolsköterska och
utbildningsledare eller utvecklingsledare. Du ingår också i Onlineskolans arbetslag bestående av lärare och kuratorer. Det
huvudsakliga arbetet för dig som skolkurator utgår från programmens elevhälsoteam, där du ingår och bidrar med psykosocial
kompetensen i det tvärprofessionella arbetet.

Du arbetar med självständigt kurativt arbete för att stödja elever, såväl individuellt som i grupp. En del av det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet innebär att du har en aktiv roll i skolans likabehandlingsarbete. Du är också representant från
elevhälsan i skolans sos-team. Teamet består av sju personer som planerar och genomför lektioner om sexualitet, samtycke
och relationer. Arbetet leds av en förstelärare och undervisningen är organiserad efter ett rullande schema där man arbetar två
och två när man möter eleverna i grupp.

Du arbetar förebyggande och konsultativt genom att vara tillgänglig för skolans personal, samt samverkar med andra
myndigheter såsom socialtjänsten m.fl. Utifrån varje elevs individuella behov möter du eleven i samtal kring de utmaningar de
står inför. Du har en samordnande roll kring elevens skolgång.

KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning.
Tidigare kuratorserfarenhet av att arbeta i elevhälsoteam vars hälsofrämjande och förebyggande arbete varit framgångsrikt, ses som meriterande.
Även erfarenhet av att arbeta med ungdomar med problematisk skolfrånvaro, psykisk ohälsa, social fobi och andra faktorer som utgör psykosociala hinder ses som mycket meriterande.
Vi värdesätter även erfarenhet av arbete med barn- och unga inom socialtjänsten.

Du har förmågan att entusiasmera, motivera och sprida positiv energi i ditt kurativa arbete, liksom att se till lösningar framför problem.
Du har en mycket god kommunikativ och social kompetens och är som person driven, målmedveten och flexibel.
Du värdesätter att arbeta i en mångkulturell miljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

Liknande jobb


Skolkurator, Österbybruk

Skolkurator, Österbybruk

16 november 2022

Skolkurator till Enebybergs skola, Danderyds kommun

Skolkurator till Enebybergs skola, Danderyds kommun

16 november 2022

16 november 2022

Kurator till Montessoriskolan Pärlan

Kurator till Montessoriskolan Pärlan

15 november 2022