Skolkurator till Peterslundsskolan, vikariat

Skolkurator till Peterslundsskolan, vikariat

Arbetsbeskrivning

I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.

Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.ARBETSUPPGIFTER
Du arbetar i nära samarbete med kuratorskollegor, övrig elevhälsopersonal, pedagoger, barn- och elevhälsochef samt rektorer. Du tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen och utvecklingen av elevhälsans arbete.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

Genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.

Arbeta med elevers sociala och psykosociala skolsituation för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål på individ-, grupp och organisationsnivå.

På rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför mottagande i grundsärskola.

Ge handledning och konsultation till skolans personal.

Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.

Delta i skolans arbete när det gäller värdegrund och likabehandling.

Nära samverkan med exempelvis socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habiliteringsverksamhet, kultur- och fritidsförvaltning.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk utbildning på minst grundnivå så som socionom, beteendevetare eller socialpedagog. Utbildning och kunskap inom MI (motiverande samtal), NPF, lågaffektivt bemötande, KBT, LSS är meriterande

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde, ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.

Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

Liknande jobb


Skolkurator

4 mars 2010

Skolkurator

28 oktober 2010

Kurator

18 mars 2010

Skolkurator

16 november 2010