Skolkurator till Realgymnasiet

Arbetsbeskrivning

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners. 

Realgymnasiet i Trollhättan startade hösten 2019 och här arbetar 10 medarbetare. Ca 50 elever studerar på skolan inom utbildningarna Djurvård, Häst, Hund, Natur & äventyr.Uppdraget som skolkurator

Skolkuratorn finns som stöd åt enskild elev, grupp eller klass i sociala och psykosociala frågor.

Allt som rör en elevs sociala situation, oavsett om det handlar om skolan, familjen eller fritiden kan kuratorn vara till ett stöd. Arbetssättet är förebyggande och hälsofrämjande och målet är att alla elever ska erbjudas samma förutsättningar för att nå kunskapsmålen och för sin personliga utveckling.

Kuratorn samarbetar och samverkar med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov med andra myndigheter eller föreningar kring hjälp- och stödbehovet för eleven/eleverna. Kuratorn fungerar också som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans tvärprofessionella arbete. Frågor som rör skolans värdegrund och likabehandlingsarbete samt elevens lärande, hälsa, arbetsmiljö och utveckling är viktigt för kuratorn. Denne ingår i skolans elevhälsoteam som består av skolledning, mentor, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Tjänsten är deltid om 20% med möjlighet till ökad tjänstgöringsgrad i takt med att skolan växer.


Kvalifikationer
Socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik och med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund ses som meriterande.
Vi tror Du har en flerårig erfarenhet som skolkurator från grundskola och/eller gymnasiet.


Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid att Du är en social person med bra kontaktförmåga till din omgivning. Ger och tar feedback på ett tryggt och utvecklande sätt och ser möjligheter i de flesta situationer. Du är trygg i din yrkesroll och arbetar både enskilt och tillsammans med andra. Du har en positiv inställning och ser det som en möjlighet att få vara med i uppbyggandet av en ny skola och medverka i skapandet av framgångsrika rutiner och arbetssätt som skapar de bästa förutsättningarna för våra elever att nå sina mål.
Våra kärnvärden är Trygghet, Team, Utveckling och Framgång. Du är en viktig person att bidra till att vi lever upp till dessa kärnvärden.


Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

Liknande jobb


Skolkurator till Enskedefältets skola

Skolkurator till Enskedefältets skola

28 mars 2020

Skolkurator till Elevhälsan

Skolkurator till Elevhälsan

27 mars 2020

Kurator till Elevhälsan i Hällefors

Kurator till Elevhälsan i Hällefors

27 mars 2020

Kurator sökes!

Kurator sökes!

26 mars 2020