Skolkurator till Sofia skola

Skolkurator till Sofia skola

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen att söka tjänst på en av Stockholms vackraste innerstadsskolor.

Sofia skola på östra Södermalm. Skolan är populär, många vill ha sina barn här och idag har skolan ca 900 elever i skolåren F-9 och ca 130 anställda.

En bra verksamhet, god stämning och entusiastiska medarbetare utmärker skolan. Elevens bästa är ledstjärnan i de beslut vi fattar. Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar att kunna göra de val man önskar senare i livet. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potential och nå så långt som möjligt i en trygg och stimulerande miljö.

Arbetsbeskrivning
Skolkuratorn bidrar som socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer.

Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper.

Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Föräldrasamtal och nätverksmöten.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i            värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer
Socionomutbildning 140 p

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt.

Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap. Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.
Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Kontaktpersoner på detta företaget

Gun-Marie Sohlin
08 508 40 401
Mats Sandgren
08 508 40 401
Karin Ekstrand
0850840407
Karin Ekstrand
0850840407
Marie Ekqvist Olsson, Skolhälsan
08 508 33 686
Ove Norrman, biträdande rektor
0850840408
Karin Ekstrand, rektor
0850840407
Ove Norrman
08 508 40 408
Suzanne Albrecht, bitr rektor
08 508 40 402
Suzanne Albrecht, biträdande rektor
08-508 40 402

Sammanfattning

Besöksadress

Skånegatan 117
None

Postadress

Skånegatan 117
Stockholm, 11635

Liknande jobb


Kurator med samordningsansvar till utbildningsförvaltningen

Kurator med samordningsansvar till utbildningsförvaltningen

24 juni 2021

Kurator till utbildningsförvaltningen

Kurator till utbildningsförvaltningen

24 juni 2021

Kurator

Kurator

24 juni 2021

24 juni 2021