Skolkurator till Vätterosen

Skolkurator till Vätterosen

Arbetsbeskrivning

Vi på Farsta Strandskolan söker en engagerad skolkurator som alltid sätter eleverna i centrum!


Du ska dela vårt positiva förhållningssätt, där hög tilltro till eleven är viktig. Du behöver vara lyhörd och flexibel då innehållet på en arbetsdag varierar.


Du kommer att ingå i skolan och fritidshemmets elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska, specialpedagog och rektor.
En viktig del i skolkuratorns arbete är att se eleverna i hela deras sociala sammanhang och därför kommer du arbeta väldigt nära eleverna under deras skoldagar, både i klassrummen och på deras raster. Den viktigaste uppgiften för skolan är att arbeta främjande med elevernas välmående och trygghet, för att skapa goda förutsättning för kunskap. Du kommer att delta både i det främjande och förebyggande arbetet inom detta område.


Du kommer också att vara kontaktperson mot olika myndigheter där du representerar skolan i arbetet med elev, vårdnadshavare och exempelvis socialtjänst.


Farsta strandskolan är en del av förskolan MA Vätterosen AB. Vi är till hösten en F-3 skola med ca 130 elever. Det är ca 20 elever i varje klass i årskurserna.
Skolan ligger nära både Farsta strands tunnelbanestation samt pendeltågsstation. Lokalerna för årskurs 1-3 är vackert belägna i ett grönområde på en sluttning mot sjön Magelungen. Eleverna delar skolgård med förskolan som också tillhör företaget och som ligger i samma hus som skolan. Eleverna i förskoleklass har sina lokaler på markplanet i ett närbeläget bostadshus.


Farsta strandskolan arbetar med inspiration från Nya Zeeland och det ”Whole language” inspirerande läsandet, skrivandet och kommunicerandet, där ett positivt förhållningssätt och en hög tilltro till elevernas olika förmågor är vägledande i arbetet.


Det är eleverna som är huvudpersoner i sina liv där skolans pedagoger har den stora förmånen att vara elevernas reskamrater i skolan. Eleverna i skolan ska möta vuxna som ser varje elevs möjlighet och som engagerar sig i samspelet med både den enskilda eleven och gruppen. Skolan är en plats som har att göra med elevernas rättigheter, där vi tillsammans samspelar, lär, utvecklas, utforskar och förundras. Vi har gemensamma elevråd från förskoleklass t.o.m. årskurs 3 och veckovisa klassråd där eleverna möts för att tillsammans komma med förslag, önskemål och idéer samt påverka skolans innehåll. En oerhört viktig del i skolan är att varje elev ges möjlighet att ”… utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”(Lgr 11 s.10)


Ett tematiskt/ämnesövergripande arbetssätt genomsyrar verksamheten där elevernas arbeten dokumenteras och synliggörs. Arbetsmiljön i skolan är och ska vara kreativ och anpassad efter elevernas olika möjligheter. Lärarna samarbetar kring temaområden som ska läsas, där teoretiska ämnen såväl som praktiskt estetiska ämnen ges plats. Temaarbetet planeras utifrån Lgr 11 och elevernas egna frågeställningar/intressen. Vi har även gemensamma temadagar, äventyrsdagar, frilufts- och idrottsdagar m.m. där vi arbetar tillsammans från förskoleklass t.o.m. årskurs 3


Alla klasser på Farsta strandskolan samarbetar med fritidshemmet och förskolans avdelningar, där det språkliga arbetet, ett gemensamt ansvar för vår miljö och det främjande och förebyggande arbete för att skapa goda sociala relationer mellan barn/elev och personal är i fokus.


Vi inleder höstterminen med två samarbetsveckor, där syftet bl.a. är att skapa gemenskap och goda sociala relationer. Under dessa veckor arbetas också skolans och fritidshemmets trivselrutiner fram med hjälp av eleverna.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Kontaktpersoner på detta företaget

Ägare Anita Sandberg
08-933187

Sammanfattning

Besöksadress

Nordmarksvägen.6a
Farsta

Postadress

Nordmarksvägen.40
Farsta, 12372

Liknande jobb


Skolkurator till Iggesunds skola

3 april 2020

Prästängsskolan söker skolkurator

Prästängsskolan söker skolkurator

2 april 2020

Skolkurator

17 maj 2010

Skolkurator

17 november 2010