Skolkurator

Arbetsbeskrivning


Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med snart 66 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i.

Enheten Järfälla Barn- och elevhälsa tillhör Förskola och Grundskola i Järfälla kommun, där psykologiska, hälsovårdande och sociala kompetenser samverkar för att stödja elevers utveckling. Stor vikt läggs vid det förebyggande arbetet och med arbetsformer som stödjer och stimulerar en god pedagogisk, social och hälsofrämjande miljö.
Enheten leds av en enhetschef och personalen består av specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer och skol- och förskolepsykologer.
Tjänsten är förlagd till Söderhöjdens grundskolor. Två grundskolor (Nybergsskolan F-3 och Tallbohovskolan F-9) som har en mångkulturell prägel.ARBETSUPPGIFTER
Arbetsbeskrivning

Skolkuratorerna i Järfälla kommun tillhör enheten Järfälla Barn- och elevhälsa som är kopplad till kommunens grundskolor och grundsärskola.
Skolkurator ingår i skolornas elevhälsogrupper och bidrar med social och psykosocial kompetens inom elevhälsans arbete på organisations-, grupp- och individnivå.
Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande. I detta arbete ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn för att utveckla goda miljöer till att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen.
Skolkuratorerna arbetar på rektors uppdrag och ger konsultation i sociala och psykosociala frågor till skolans personal. Skolkurator erbjuder stödsamtal till enskilda elever och samverkar med vårdnadshavare.
Arbetet innebär också att vid behov samarbeta och samverka med samhällets övriga resurser och myndigheter.KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer

Vi söker Dig som
•Har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning samt erfarenhet av
arbete med barn och ungdomar
•Utvecklar kontakter och samarbete med andra aktörer och myndigheter
i barn- och ungdomsärenden
•Arbetar självständigt och i team
•Har god samarbetsförmåga och arbetar lösningsfokuserat
•Har kunskap om läroplanens mål, värdegrund och syn på lärande

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Kontaktpersoner på detta företaget

Ann-Charlotte Engdahl
08-580 285 35
Anna Hagelstam
08-580 292 06
Irene Spreitz Degardh
08-580 284 69
Gunilla Klerck Marklund
08-580 286 10
Enhetschef Ann-Charlotte Engdahl
08-580 285 35
Bitr. enhetschef Irene Spreitz Degardh
08-580 284 69
utv.pedagog Annika Åkerström
08-580 287 16
spec.pedagog Magnus Svensson
08-580 287 24
Biträdande enhetschef Jessica Eriksen
08 - 580 28469
Enhetschef Mattias Blomgren
08 - 580 28535

Sammanfattning

Besöksadress

Riddarplatsen 5 17780 Järfälla
None

Postadress

.
JÄRFÄLLA, 17780

Liknande jobb


5 augusti 2020

Kurator till Dagsbergs skola

5 augusti 2020

4 augusti 2020

Skolkurator

4 augusti 2020