Skötare till Allmänpsykiatrin, Gävle

Skötare till Allmänpsykiatrin, Gävle

Arbetsbeskrivning

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 26 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Allmänpsykiatriska vårdavdelningen i Gävle har 20 vårdplatser där målgruppen är från 18 år. Vi jobbar med patienter med olika diagnoser som bipolär sjukdom, depression, ångesttillstånd, suicidnära tillstånd, självskadeproblematik, ätstörningsproblematik samt missbruksproblematik


ARBETSUPPGIFTER
Som skötare på allmänpsykiatrisk vårdavdelning kommer du ingå i ett team bestående av olika yrkesgrupper, vilka arbetar med patientens vård och behandling. Teamet bedömmer den enskilde patientens behov av stöd, vård och behandling. Som skötare verkar du närmast patienten och säkerställer god omvårdnad och säkerhet. Du arbetar återhämtningsinriktat genom att samla in, sammanställa fakta, upprätta vårdplan, utföra omvårdnadsåtgärder och samverka med patient, anhöriga och samverkanspartners.

KVALIFIKATIONER
Vi söker er med undersköterskeexamen, gärna inriktning psykiatri.
Meriterande är erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård och/eller missbruksvård.

Arbetet kan vara utmanande, både fysiskt och psykiskt, då verksamheten stundtals vårdar mycket svårt sjuka patienter.
• Vi ser att du har ett etiskt förhållningssätt, integritet och agerar stabilt för att kunna hantera verksamhetens arbete professionellt utifrån Region Gävleborgs värdegrund.
• Du är som person lugn och stabil, med en förmåga att förmedla trygghet i situationer som kräver ett högt säkerhetstänk och flexibilitet.
• Du har lätt för att skapa goda relationer, samarbeta med andra och har en positiv attityd.
• Du ska fungera i team, men också kunna agera självständigt och på ett ansvarstagande och innovativt sätt fatta snabba beslut när situationen så kräver det.
• Du har en god kommunikativ förmåga och kan kommunicera och hantera situationer med människor i affekt.
• God fysik är prioriterat då vi kan ställas inför situationer då detta behövs.

Vi lägger stor vikt till din personlighet och lämplighet att arbeta hos oss.

Vi ser gärna att personer av båda könen söker arbete.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb


Undersköterska söks till ögonmottagning

11 juni 2021