Socialsekreterare

Socialsekreterare

Arbetsbeskrivning

Forshaga kommun, två mil norr om Karlstad, har tillsammans med de kommunala bolagen knappt 1000 tillsvidareanställda medarbetare. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka på. Visionen, Forshaga barnkommun, lyfter ett framtidsperspektiv där vi bygger ett samhälle för nuvarande och kommande generationer. Vi sätter fokus på ett välkomnande förhållningssätt och att göra skillnad för våra invånare, varje dag!
Förvaltningen Lärande och arbete ansvarar för vuxenutbildning, yrkeshögskola, kommunalt aktivitetsansvar, individ- och familjeomsorg (IFO), integration och samordnar arbetsmarknadsåtgärder.

Förvaltningens uppdrag är att erbjuda vägledning, utbildning och att ge förutsättningar till ett tryggt och självständigt liv.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar i huvudsak med ansökningar och anmälningar som rör barn, familjer och vuxna. I uppdraget ingår även att följa upp insatser enligt SoL, LVU samt LVM.

Barn- och familj är en del av IFO som även har missbruk, försörjning, socialpsykiatri och våld i nära relation inom sitt verksamhetsområde. Inom förvaltningen har vi en öppenvård; familjestöd arbetar i familjer med såväl förebyggande som beslutade insatser och har föräldragrupper utifrån ICDP.  Beroendemottagningen Trappan arbetar med stödjande och behandlande insatser för personer med missbruk.

IFO vill välkomna en socialsekreterare till att främst arbeta som barnhandläggare avseende uppföljning av insatser.

Beskrivning


Hos oss får du möjlighet att jobba i ett team med god stämning och ett väl fungerande samarbete. Det är högt i tak och vi har det roligt tillsammans. Vi ställer upp för varandra och hjälps åt. Vi arbetar med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt både inom och utom enheten och gentemot våra klienter. 

På IFO har vi två förste socialsekreterare som vägleder i ärenden och som är nära socialsekreterarna. Vi är indelade i en mottagningssekreterare, en utredningsgrupp med fem socialsekreterare, fyra barnhandläggare som arbetar med placerade barn och att följa upp öppenvårdsinsatser. Vi har även två familjerättssekreterare som också arbetar med familjehem. Vi är åtta vuxenhandläggare som arbetar med missbruk och försörjningsstöd, våld och socialpsykiatri (myndighetsutövning).

Vi har påbörjat ett arbete på IFO med ett familjeorienterat arbetssätt. Vi har en kvalitetssamordnare som har till uppgift att utveckla riktlinjer, rutiner, ledningssystem i syfte att öka rättssäkerheten.

Alla medarbetare har extern handledning, såväl processhandledning som juridisk.

Arbetsuppgifter
Vi bedriver myndighetsutövning, utredning och uppföljning, enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om vård av unga, LVU. Vi handlägger enligt metodsystemet BBIC och vårt arbetssätt genomsyras av Signs of Safety.

Kvalifikationer
Du är socionom och har erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och unga. Detta innebär att du handlägger på ett ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt sätt. Du har goda kunskaper i gällande lagstiftning och erfarenhet av BBIC. Tjänsten kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B körkort är ett krav.

Villkor
Tjänsten är en visstids anställning.

Vi tillsätter löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att våra medarbetare vill stanna kvar och utvecklas tillsammansmed oss. Som anställd hos oss har man tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter för att ge en bra balans mellan jobb och fritid.

Välkommen med din ansökan!
Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Henrica Liljenzin IFO chef
054-172124
Kristina Huatorpet, tf enhetschef/socialsekreterar
054-172339
Henrica Liljenzin, Enhetschef
054-17 21 24
Nina Andersson 1:e socialsekreterare
054-17 23 76
Henrica Liljenzin IFO chef
054-17 21 24

Sammanfattning

Besöksadress

Box 93
None

Postadress

Box 93
Forshaga, 66722

Liknande jobb


Socionomkonsult till utredning inom barn och ungdom

Socionomkonsult till utredning inom barn och ungdom

20 januari 2021

20 januari 2021

20 januari 2021

Skrivare/ socialsekreterare till utredning unga

Skrivare/ socialsekreterare till utredning unga

20 januari 2021