Speciallärare, 2 st

Arbetsbeskrivning

Som en del av Region Gotland ansvarar barn- och utbildningsförvaltningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och särskola på hela Gotland. Dessutom har vi kulturskola och ett Science Center kallat Fenomenalen. Våra cirka 1600 medarbetare skapar grunden för ett livslångt lärande där alla ska ha möjlighet att lyckas.

Utifrån den statliga satsningen på elever i förskoleklass till och med årskurs 3, behöver regionen rekrytera, förutom dessa två speciallärare söker vi också 4 speciallärare språk-, skriv- och läsutveckling, 3 speciallärare matematikutveckling samt 3 lärare svenska som andra språk.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker två specialpedagoger som är behöriga upp till och med åk 3 och som inledningsvis kommer att vara centralt placerade i barn- och utbildningsförvaltningen.
Du kommer att arbeta som stöd till elever och personal i årskurs F-3 för att så tidigt som möjligt kunna ge relevant stöd till de elever som behöver det. Du kommer att geografiskt placeras inom ett eller några skolområden.

I dina arbetsuppgifter ingår att handleda personal samt att delta vid upprättandet av åtgärdsprogram, genomföra pedagogiska kartläggningar och hjälpa till att skaffa fram pedagogiska hjälpmedel.

Du kommer också att handleda skolledning och lärare i frågor som rör barn och elever i behov av särskilt stöd, samt sitta med i överlämningsgrupper för elever från förskola till förskoleklass samt från förskoleklass till årskurs 1.

Som specialpedagog på Region Gotland ingår du i ett nätverk med andra professioner och specialpedagoger.

Du arbetar med stor frihet/har stor möjlighet att själv påverka ditt dagliga arbete/lägga upp din dag på eget sätt.

Uppdraget är utmanande och viktigt och stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig specialpedagog från förskoleklass t o m åk 3 (bifoga legitimation i din ansökan).

Du har ett stort intresse av att möta elever med behov av stöd i sin skoldag och har förmåga att hitta de lösningar som passar bäst i varje enskilt fall.

Du behöver vara trygg i dig själv och din kompetens. Du ska också ha förmåga att bygga förtroendefulla relationer och vägleda andra i deras arbete. Samtidigt kan du, när så krävs vara tydlig i din kommunikation och sätta gränser.
För att komma ifråga för dessa tjänster vill vi dessutom att du har mycket god samarbetsförmåga, då samarbete sker på flera plan, både inom och utom den egna förvaltningen.

Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och har stor kunskap inom ditt område samt använder dig av goda erfarenheter från aktuell forskning.

Uppdraget är utmanande och viktigt och stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Vi kommer att tillämpa löpande urval under ansökningsperioden, med planerade intervjutillfällen 13 juli, 10 augusti och 18 augusti.

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Ann-Chatrin Norrevik
0498-26 94 18
Bo Stenbom
0498-263369
Vikarieförmedlare Jane Wiman-Lithberg
0498-269913
PA-konsult Frida Hagberg
0498-263307
Tf Regiondirektör Per Lindskog
0498-269363, 0704-477243
HR-direktör Elisabeth Borg
0498-269328, 0736-420726
Förskolechef Birgitta Daun
0498-204182
Ekonomichef Elisabeth Österdahl
0498-269430
chef för grundskola Mats Hanell
0498-269803
chef för grundskola Mats Hanell
0498-26 98 03

Sammanfattning

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


Speciallärare till Gemöskolan

Speciallärare till Gemöskolan

3 mars 2021

3 mars 2021

Speciallärare till grundsärskola åk F-6, Peterslundsskolan

Speciallärare till grundsärskola åk F-6, Peterslundsskolan

3 mars 2021