Speciallärare åk1-3, Långsjöskolans RO

Speciallärare åk1-3, Långsjöskolans RO

Arbetsbeskrivning

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Rektorsområdet omfattas av två skolor i årskurserna F-3.
Skansbergsskolan är en skola med ca 100 elever fördelat på 4 klasser. Elever har tillsammans med personal tillgång till nyrenoverade lokaler samt en nyanlagd skolgård.
Långsjöskolan är en skola med ca 320 elever fördelat på 12 klasser. Vi inryms i Segeltorpsskolans lokaler i inväntan på vår egen skola.
Läsning, upptäckarlust och glädje är grundstenarna i Huddinge kommuns grundskolor och elevernas kunskap, trygghet och handlingskraft är i fokus. Skolan arbetar med tre prioriterade områden språkutveckling, IT i undervisningen och inkludering.

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Du har ett intresse för barn som individ. Du skapar goda relationer med barnen och samarbetar bra med vårdnadshavarna.

Skolan har ett välutvecklat IT-stöd. Tillsammans gör vi det mesta möjligt. Som pedagog på skolorna tillhör du ett arbetslag, elevhälsan. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator och speciallärare.

Din profil
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i att undervisa lågstadieelever samt legitimerad speciallärare/specialpedagog åk 1-3. Du är väl förtrogen med LGR11 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Övriga krav till just denna roll.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR11. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. I elevhälsoteamet behöver alla fungera tillsammans samt ta stort eget ansvar för att alla processer ska löpa på. Erfarenhet av att utreda/skriva utredningar av elevers stödbehov samt ÅP:n är önskvärt en del av ditt arbete. Eftersom Skansbergsskolan är en liten enhet behöver du kunna ta eget ansvar samt ett helhetsansvar för verksamheten gällande elever i behöv av särskilt stöd.

Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.


Intervjuer kommer att ske löpande eftersom vi vill tillsätta denna tjänst snarast.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Huddinge kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 juli 2021
  • Ansök senast: 4 augusti 2021

Liknande jobb


Lärare i grundsärskolan, inriktning ämne, Ängsskolan

Lärare i grundsärskolan, inriktning ämne, Ängsskolan

26 juli 2021

26 juli 2021

Speciallärare till regional särskild undervisningsgrupp

Speciallärare till regional särskild undervisningsgrupp

26 juli 2021

Speciallärare åk 6-9

Speciallärare åk 6-9

26 juli 2021