Speciallärare årskurs 7 - 9

Arbetsbeskrivning

Strömstads kommun har ett brett uppdrag att erbjuda kommunal service inom hela vår kommun. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare för vår plats.

Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla utbildning för barns och elevers personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi arbetar utifrån helhetsidén att lärande och utveckling sker genom trygghet, glädje, lust och engagemang. Vi arbetar tillsammans för att all utbildningsverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Strömstiernaskolan ligger centralt belägen i Strömstad och har cirka 400 elever i årskurs 7 - 9. Kring skolan finns fina naturområden, aktivitetshall och idrottsplaner. Vi arbetar målmedvetet för en hälsofrämjande skola med god måluppfyllelse, sammanhållning och arbetsglädje i hela huset. Vi är en engagerad och ambitiös personal som bidrar till att utveckla verksamheten tillsammans med våra elever. Vi fokuserar på att utveckla likvärdigheten i undervisningen, elevernas delaktighet och inflytande över sitt lärande samt att utveckla en än mer tillgänglig lärmiljö för eleverna. Här blir du som speciallärare en viktig medspelare i utvecklingsarbetet. Vill du vara en del av framtiden i Strömstad tillsammans med oss lärare, elever och rektorer på Strömstiernaskolan, så är du varmt välkommen att söka!

ARBETSUPPGIFTER
Du som speciallärare hos oss arbetar med alla elevers lärande med fokus på de elever som är i behov av särskilt stöd. Du undervisar och stödjer elever i klass/grupp eller enskilt och du handleder personal för att de ska kunna stödja elevernas utveckling på bästa sätt. Du bistår i kartläggningar av elever och med pedagogiska bedömningar i syfte att skapa en god lärmiljö som stödjer alla elevers utveckling mot utbildningens mål. Du identifierar möjligheter och reducerar hinder i skolans lärmiljö, men också hinder på organisations-, grupp- och individnivå. Att arbeta med frågor om inkludering och värdegrund är en naturlig del i ditt arbete. Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är kommunikativ och kreativ. Vi ser gärna att du vågar tänka och pröva nytt tillsammans med andra.

KVALIFIKATIONER
För att nå våra högt uppsatta mål med skolan söker vi nu dig som är legitimerad speciallärare, nyfiken, prestigelös och engagerad. Du tror på samarbete och ser fördelarna med att arbeta tillsammans i team.

Du är trygg i yrkesrollen och har god förmåga att skapa relationer med lärare, elever och deras vårdnadshavare. Du har god förmåga och kunskap att undervisa, att vara en pedagogisk rådgivare till lärare och vårdnadshavare med målet att anpassa lärmiljön och utveckla undervisningen så att den möter behoven hos eleverna. Du kan analysera svårigheter och se möjligheter på organisations-, grupp- och individnivå. Du är väl förtrogen med styrdokumenten för grundskolans årskurs 7 - 9. Sist men inte minst, så söker vi dig som känner stor glädje i att arbeta salutogent nära elevernas lärande och utveckling.

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Lisbeth Lunneryd
0526-19467

Sammanfattning

Besöksadress

Strömstad Strömstad
None

Postadress

Strömstad
Strömstad, 45280

Liknande jobb


Speciallärare till Hökegårdens gymnasiesärskola

Speciallärare till Hökegårdens gymnasiesärskola

20 april 2021

Speciallärare till Ladubacksskolan

Speciallärare till Ladubacksskolan

20 april 2021

Speciallärare till Landala gymnasiesärskola

Speciallärare till Landala gymnasiesärskola

20 april 2021

20 april 2021