Speciallärare, Söderportgymnasiet

Arbetsbeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!Söderportgymnasiet ligger i Kristianstads centrum, cirka 5 minuters gångväg från järnvägsstationen och är stadens äldsta gymnasium med varierande pedagogik och erfarna lärare.

Skolan har ca 1000 elever och 160 personal. Söderportgymnasiet har följande programutbud: Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Handels- och Administrationsprogrammet, International Baccalaureate, Naturvetenskapsprogrammet, IM/ISPEC, Riksgymnasiet för rörelsehindrade och Gymnasiesärskolan.

Söderportgymnasiet erbjuder en varm och generös miljö där dina pedagogiska metoder utmanas och du utvecklas som lärare.

Gå gärna in på vår hemsida och läs mer.

Tjänsten är fördelad på undervisning i gymnasiesärskolan och specialundervisning på gymnasieskolans program.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna fördelar sig med ungefär lika delar på att:
- i gymnasieskolan arbeta med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling respektive matematikutveckling med fokus på individnivå.
- inom gymnasiesärskolan undervisa i samhällsvetenskapliga ämnen.

I din roll arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling eller matematikutveckling med fokus på individnivå och gruppundervisning. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet.

Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt och som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers språk- eller matematikutveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.

Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra.

Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare undervisa avseende särskilt stöd i gymnasiesärskolan och/eller gymnasieskolan. Det är meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska eller matematik i gymnasieskolan och/eller samhällsvetenskapliga ämnen inom gymnasiesärskolans nationella program. Du har speciallärarexamen och/eller specialpedagogsexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30 med inriktning mot läs-, skriv- och språkutveckling eller matematikutveckling.

Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i gymnasiesärskolan och/eller gymnasieskolan. B-körkort är meriterande.

Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling eller matematikutveckling i vardagen. Du har god förmåga att samverka med och leda elevassistenternas arbete i klassrummet.

Vi förutsätter att du väl känner till och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument. Du kan systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra.

Goda kunskaper avseende alternativ kompensatorisk kommunikation (AKK) och god förmåga att hantera digitala kompensatoriska alternativa lärverktyg samt att integrera dessa i undervisningen krävs. Arbetet kräver att du kan dokumentera strukturerat och med god kvalitet samt att du kan använda digital teknik för att söka information, planera, undervisa, kommunicera och dokumentera. Förmåga att planera och prioritera din arbetstid på både kort och lång sikt är en förutsättning.

Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.

Anställningsvillkor
Allmän visstidsanställning, 100% med placering på gymnasiesärkolan och gymnasieskolan Söderport. Tillträde 2017-02-01 och med varaktighet fram till 2018-06-20

Sista ansökningsdag 2016-12-15 


När sökande erbjudits anställning eller på annat sätt ska verka i verksamhet som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn har arbetsgivaren enl. Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, rätt att kräva utdrag ur polisens belastningsregister. 

 
Till din ansökan skall du bifoga För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lena Rydberg, rektor på tfn 0733-13 60 48

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun har medarbetarna rätt till heltid och rökfri arbetstid tillämpas.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Marie Ohlander, rektor
0733-13 43 38
Pia Hartman Melander, Förskolechef
0738-858191
Lena Rooth-Norén, enhetschef
044-13 54 24
Veronica Svensson, enhetschef
044-13 57 58
Elsie Sjöö, enhetschef
044-13 55 54
Mattias Jönsson, Rektor
0733-13 65 05
Agneta Ekner Carlsson
044-135863
Margareta Melin, enhetschef
044-13 62 17
Jan Herngren, rektor H1
0733-13 60 55
Ingrid Priemer, administrativ chef
044-13 59 21

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Kristianstads kommun KRISTIANSTAD
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Månadslön
  • 100%. Tillträde: 2017-02-01 Visstidsanställning
  • Publicerat: 25 november 2016

Besöksadress

Västra Storgatan 12
None

Postadress

None
KRISTIANSTAD, 29180

Liknande jobb


25 november 2020

25 november 2020

Speciallärare Domnarvets skola

24 november 2020