Speciallärare/Lärare  till Kvarnbackaskolans grundsärskola

Speciallärare/Lärare till Kvarnbackaskolans grundsärskola

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Kvarnbackaskolan är en kommunal skola som ligger i norra Stockholm, nära Kista centrum.

Vi har goda resultat med välfungerande rutiner och strukturer. I skolan går det ca 320 elever, var och en med sina erfarenheter, förkunskaper och förutsättningar. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 6, samt grundsärskola åk F-4 med f.n. 28 elever inskrivna. Skolan har fritidsverksamhet för elever i de yngre åldrarna samt öppen fritidsverksamhet för de äldre eleverna. Elevunderlaget består av elever från närområdet i Kista och Husby. Vi arbetar språkutvecklande i hela skolan utifrån ett genrepedagogiskt förhållningssätt som genomsyrar all undervisning. Dessutom arbetar vi mycket med digitala verktyg. Samtliga elever har tillgång till en egen iPad. Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och alla ska kunna känna sig sedda och inkluderade. All personal arbetar därför utifrån positivt beteendestöd (PBS), med målsättningen att öka trivsel och skolmotivation för alla elever. Vi arbetar inkluderande med våra elever och flera av våra elever i grundsärskolan är inkluderade i grundskolans klasser och ditt uppdrag innebär bl.a. att du arbetar både i grundsärskolan men också samarbetar med grundskolans personal. Det är god stämning bland personalen och attityden präglas av ett stort kollegialt engagemang.

Arbetsbeskrivning
Som undervisande lärare ansvarar du för att planera undervisning och dokumentation samt i samarbete med barnskötare, elevassistenter och övriga lärare genomföra en bra verksamhet i skolan utifrån läroplan och övriga styrdokument. Du samarbetar med andra pedagoger, lärare och elevassistenter mot elevernas och skolans mål. Du arbetar för att öka kvalitén i verksamheten genom att aktivt bidra med egen kunskap i arbetslaget. Vi arbetar bl.a. med:

• Struktur i miljön TEACCH. Visuella hjälpmedel.

• PECS Picture Exchange Communication System

• AKK: tecken som stöd

• Sociala berättelser och seriesamtal.

• ABA/TBA Applied behavior analysis - Tillämpad beteende analys-principer.

Grundsärskolan har en genomarbetad och enhetlig struktur, god kompetens inom autism samt välutbildade pedagoger. Datorer, iPads, dokumentkamera och interaktiv skrivtavla är några av de verktyg vi använder i undervisningen. Skolan arbetar utifrån ett inkluderande synsätt där en del elever är helinkluderade i grundskolans klasser medan andra deltar i grundskolan utifrån förmåga och behov. Vi har gemensamma fritidshem för grundskola och grundsärskola. Skolan har ett väl utbyggt EHT med skolsköterska, kurator och logoped på heltid samt skolpsykolog som arbetar 4 dagar i veckan. Dessutom sker ett nära samarbete med grundskolans speciallärare/specialpedagoger utifrån stöd kring handledning, dokumentation och utbildningsinsatser. 

På skolan pågår för närvarande ett utvecklingsarbete där skolans grundsärskolelärare genomför "Systematisk undervisningsutveckling" där de utforskar ett specifikt moment i undervisningen som de anser vara särskilt svårt och därför gemensamt arbetar vidare med under handledning av skolans logoped som har en masterutbildning i specialpedagogik med inriktning autism och TBA.

Kvalifikationer
- Speciallärare med inriktning mot grundsärskolan eller motsvarande högskoleutbildning
- Erfarenhet av arbete med alternativ kompletterande kommunikation är meriterande samt erfarenhet av IF och NPF.         
- Erfarenhet av arbete med elever med särskilda behov
- Vara en kreativ och flexibel person med god förmåga att samarbeta
- Goda kunskaper inom IKT.
- Förmåga till självständigt arbete med eleven i fokus
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Erfarenhet krävs.

 
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Janne Lindelöw
08-508 45 503
Anne Vilhelmiina Visuri Möller
08-508 45 505
Åsa Sjödin
08-508 45 504

Sammanfattning

Besöksadress

Jyllandsgatan 3
None

Postadress

Jyllandsgatan 3
Kista, 16447

Liknande jobb


Speciallärare i svenska/SO-ämnen och önskvärt engelska

Speciallärare i svenska/SO-ämnen och önskvärt engelska

26 oktober 2021

26 oktober 2021

2 st speciallärare, F-6 och 7-9, på Stigslunds skola

2 st speciallärare, F-6 och 7-9, på Stigslunds skola

26 oktober 2021

26 oktober 2021