Städcontroller

Arbetsbeskrivning

Arbetsplatsbeskrivning  
Som städcontroller kommer du ha förmånen att ingå i Verksamhetsstödupphandling och inköp, en grupp där vi med dig blir elva personer. Enhetenansvarar bland annat för att ge SLSO:s verksamheter stöd i upphandlings- ochavtalsfrågor, bistå med upprättande av kontraktshandlingar samt förvaltaingångna avtal. Vi sitter i nya, fräscha lokaler på Torsplan i Vasastan.  
Motiveras du av att vara med och utveckla metoder och processer är detta entjänst för dig!   
 
Arbetsuppgifter  
Som vår städcontroller kommer du vara vår expert inom området lokalvård. Dukommer att fungera som stödfunktion och avtalsansvarig för SLSO:s avtal inom lokalvård.Som städcontroller kommer du att vara SLSO:s kontaktperson mot destädleverantörer vi har avtal med. I detta ingår att säkerställa att städleverantörerna levererar avtaladstädkvalitet under respektive avtalsperiod. Du planerar, leder och dokumenterar drift ochavtalsmöten med leverantörer. I rollen ingår att företräda verksamheten gentemotleverantörerna bland annat genom att du ansvarar för att utföra stickprovskontroller av städning, dokumenterar avvikelser, sammanställastatistik, hantera reklamationer och kvalitetsproblem, sammanställer och återkoppla tillleverantörer. Du kommer även att analyseraoch mäta avtalstrohet och leverantörskvalitet samt följa upp avtalsåväl operativt som ekonomiskt. Att följa upp och rapportera måluppfyllelse ochkundenkäter ingår också i din roll. 
 
Under hösten 2017 går SLSO:s nuvarande städavtal ut. SLSO kommer att bytastädbolag alternativt städavtal på ca 230 enheter av varierande storlek. I ochmed att tjänsten som städcontroller är ny, ingår i arbetet att bygga upp enfungerande struktur för rollen vilket innebär att du har stor möjlighet tillpåverkan. 
 
Kvalifikationer  
- Du har branschspecifika kunskaper så som SRY/PRYL. 
- Du ska ha minst gymnasial utbildning, gärnakompletterad med eftergymnasial utbildning inom relevant område. 
- Du har erfarenhet från arbetslivet; gärna inomavtalsuppföljning, då helst med inriktning mot lokalvård. 
- Du har erfarenhet av att sammanställa material efterutvärderingar och göra rapporter som är uppbyggda utifrån olika perspektiv somekonomi, organisation, kvalitét och miljö. 
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med lokalfrågor ivårdmiljö är meriterande. 
- Mycket goda kunskaper i Office-paketet. 
- Du har utbildning och erfarenhet av projektledning. 
- B-körkort är ett krav 
- Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. 
 
Personliga egenskaper
Du har god social kompetens som innebär att du har enförmåga att kunna kommunicera och samarbeta med många olika typer av människor.Du kan läsa av vilket sammanhang du befinner dig i och kan anpassa dig efterdet. Du tycker om att arbeta mot många kontaktytor och är duktig på attknyta kontakter och bygga relationer. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ärnoggrann, analytisk och har ett affärsmässigt och resultatorienteratarbetssätt. Som person är dustrukturerad och har en god organisatorisk förmåga. Du klarar av att arbetaunder stress och kan prioritera och hantera arbetsuppgifter även under periodermed hård belastning. 
Du är en lösningsorienterad person som självständigthanterar och löser de problem som kan uppstå. Stor vikt läggs vid personligaegenskaper. 
 
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande underansökningstiden.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare till Arbetsförmedlingen i Norrköping

Handläggare till Arbetsförmedlingen i Norrköping

3 april 2020

Projektledare

Projektledare

3 april 2020

Handläggare

3 april 2020