Stödassistent

Arbetsbeskrivning

Värnamo kommun är en kommun med stor tillväxtpotential bland annat tack vare ett strategiskt läge där E4:an korsar Rv27, med flera befintliga tågförbindelser och en kommande höghastighetsjärnväg. Vår vision lyder " Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035". Kommunen vill växa genom att bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Mångfald, entreprenörskap och starka nätverk utmärker kommunen och kommunens näringsliv.
Värnamo kommuns verksamhet är uppdelad i tio förvaltningar. Antalet anställda är drygt 2 700 personer och kommunens årliga omsättning är cirka 2 miljarder kronor.

Värnamo kommun i Småland är en tillväxtregion. Ett framgångsrikt näringsliv, hög sysselsättning, goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med drygt 33 000 invånare.

På omsorgsförvaltningen är vi fler än 1000 anställda som arbetar med att ge stöd, hjälp och service till våra medmänniskor. I vårt arbete krävs inte bara yrkeskompetens utan också empati och stort personligt engagemang. I gengäld är vår strävan att ge möjlighet till personlig utveckling både inom och utom arbetet. Vårt arbete är ett framtidsarbete. Det kan också bli Ditt framtidsarbete.

Inom Funktionshinderomsorgen söker vi 1 stödassistent till gruppbostad/korttidsboende Skogslyckan, vikariat from 170116 tom 170831. Tjänstgöringsgraden är ca 65 %. Arbetstiden är schemalagd, dag- och kvällstid samt jourtjänstgöring

I arbetet som stödassistent ger du stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål efter upprättade genomförandeplaner.

Arbetsuppgifter
Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i nära samarbete med brukarens nätverk, övrig personal/professioner

I arbetsuppgifterna ingår också habilitering, dokumentation, administration samt utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.


Kompetens och erfarenhet
Du är intresserad av att möta människor och är en stabil och trygg person. Du ska kunna arbeta självständigt, men även kunna samarbeta och vara öppen för utvecklingsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom funktionshinderområdet och/eller av pedagogiskt arbete.
För arbete som stödassistent krävs gymnasieprogram med yrkesexamen från vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionshinderområdet, barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete eller annan motsvarande utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Artiklar i detta ämnet

  1. Sjukfrånvaror hos invandrade kvinnor

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Värnamo kommun 0683
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Individuelle lönesättning
  • schemalagd arbetstid Vikariat 2017-01-16 till 2017-08-31
  • Publicerat: 23 november 2016

Liknande jobb


4 december 2020

Personlig assistent

Personlig assistent

4 december 2020

4 december 2020