Stödpedagog till Trollbärsgatan

Stödpedagog till Trollbärsgatan

Arbetsbeskrivning

Vill du arbeta med pedagogisk utveckling? Ta chansen och sök våra tjänster som stödpedagog!


Om tjänsten
Som stödpedagog arbetar du med att ge servicemottagarna stöd i deras vardagliga liv kombinerat med att ha ett utökat ansvar för att arbeta med att rutiner, handlingsplaner och strukturer följs och utvecklas. Det innebär att du vägleder kollegor i olika metoder och arbetssätt, samt planerar, implementerar, utvärderar och analyserar arbetssätt och metoder i verksamheten. Ditt arbetssätt grundar sig på servicemottagarnas egna förutsättningar och individuella behov av stöd. Som stödpedagog arbetar du med att stärka servicemottagarnas färdigheter och personliga utveckling och du har ett tydligt fokus på deras egen delaktighet och möjlighet att påverka sin livssituation. För att tillförsäkra servicemottagarna goda levnadsvillkor arbetar vi utifrån ett visuellt, individuellt, strukturerat arbetssätt (VISA).

Du kommer också att ingå ett större nätverk med stödpedagoger som arbetar med områdesövergripande uppdrag vid behov.

Exempel på arbetsuppgifter:

• utföra omvårdnadsinsatser samt uppgifter utifrån egenvård och delegation
• vägleda kollegor i metoder och arbetssättsamordna samverkan med kollegor och utomstående som t.ex. närstående
• introducera nyanställda samt handleda studerande utifrån din yrkesroll
• ha god kännedom om och följa lagar, policys, rutiner, riktlinjer, mål och planer
• dokumentera

Om arbetsplatsen
Trollbärsgatan 36 är en gruppbostad i Vivalla och här bor sex servicemottagare som får stöd av en personalgrupp bestående av 12 boendestödjare. Verksamheten är förlagd i en enplansvilla som är anpassad efter verksamhetens behov. Det går enkelt att ta sig till verksamheten med bil, buss eller med cykel.

Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Kvalifikationer: 
Som stödpedagog i denna verksamhet är det mycket viktigt att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap samt för människors olika förutsättningar. Du tar ansvar för din uppgift och har god förmåga att själv strukturera ditt arbete. Du är en person som ser möjligheter i förändringar och som kan driva sina processer vidare. Du har hög förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Vi ser också gärna att du är en person som arbetar bra med andra människor och kan sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor. Vidare önskar vi att du är en bra lagspelare som lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. För att passa för tjänsten bör du även vara trygg och stabil i dig själv. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datavana.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Krav: 

• yrkeshögskoleexaminerad stödpedagog, behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog eller aktiveringspedagog, alternativt 60 HP i relevanta ämnen (såsom pedagogik, funktionshinder, psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller motsvarande)
• minst två års erfarenhet inom funktionsstödsområdet

Meriterande:

• kunskap eller erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik (ex. AKK eller VISA)
• erfarenhet av dokumentation enligt IBIC (individens behov i centrum)
• erfarenhet av att handleda personal
• erfarenhet av datasystem (t.ex. Treserva)
• erfarenhet av omvårdnadsarbete
• cykla
• simma


Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: efter överenskommelse - tom 1 januari 2025

Antal tjänster:  1

Arbetstiden: dag, kväll och helg

Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 17 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Kontaktpersoner på detta företaget

Peter Örbring, Enhetschef
   019- 21 38 74
Kerstin Awad, Distriktsköterska
   019-21 49 44
Eva Cading, Enhetschef Barn och familj
   019-21 27 11
Ann-Sofie Vennerstrand, Rektor
   019-21 20 52
Emelie Rådström Sipinen, Enhetschef
   019-21 25 35
Peter Thermaenius, Rektor
   070-631 44 90
Mona Hansen, Förskolechef
   019-21 40 84
Johanna Gancarz, Utvecklingsledare
   019-21 32 23
Mona Öhrn, Kontorschef
   076-551 39 76
Anna Lorinius, Rektor
   019-21 49 67

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Kommun
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 1 december 2023
  • Ansök senast: 17 december 2023

Besöksadress

12345 12345 Örebro
None

Postadress

Box 30000
Örebro, 70135

Liknande jobb


20 februari 2024

Pedagogisk resurs sökes till Vejbystrands skola och förskola

19 februari 2024