Stödpedagog/stödassistent

Arbetsbeskrivning

Värnamo kommun är en kommun med stor tillväxtpotential bland annat tack vare ett strategiskt läge där E4:an korsar Rv27, med flera befintliga tågförbindelser och en kommande höghastighetsjärnväg. Vår vision lyder " Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035". Kommunen vill växa genom att bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Mångfald, entreprenörskap och starka nätverk utmärker kommunen och kommunens näringsliv.
Värnamo kommuns verksamhet är uppdelad i tio förvaltningar. Antalet anställda är drygt 2 700 personer och kommunens årliga omsättning är cirka 2 miljarder kronor.

Värnamo kommun i Småland är en tillväxtregion. Ett framgångsrikt näringsliv, hög sysselsättning, goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med drygt 33 000 invånare.

På omsorgsförvaltningen är vi fler än 1000 anställda som arbetar med att ge stöd, hjälp och service till våra medmänniskor. I vårt arbete krävs inte bara yrkeskompetens utan också empati och stort personligt engagemang. I gengäld är vår strävan att ge möjlighet till personlig utveckling både inom och utom arbetet. Vårt arbete är ett framtidsarbete. Det kan också bli Ditt framtidsarbete.

Inom Funktionshinderomsorgen söker vi nu 1 stödpedagog/stödassistent till en servicebostad för äldre personer med utvecklingsstörning.

Arbetsuppgifter
I arbetet som stödpedagog och stödassistent ger du stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål efter upprättade genomförandeplaner.
Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i nära samarbete med brukarens nätverk, övrig personal/professioner


I arbetsuppgifterna ingår också habilitering, dokumentation, administration samt utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Som stödpedagog ska du dessutom:
Stödja och vägleda det egna och andra arbetslag i arbetet med brukarna.
I samspel med brukare och kollegor identifiera behov och möjligheter till utveckling.
Arbeta enligt lösningsinriktad pedagogik.
Ansvara för att utveckla och implementera metoder i arbetet.
Stödja kollegor och arbetslag i svåra samtal
Stödja kollegor avseende social dokumentation
Ha en dialog med områdeschefen i arbetet med att utveckla enhetens pedagogiska arbete.

Kompetens och erfarenhet
Du är intresserad av att möta människor och är en stabil och trygg person. Du ska kunna arbeta självständigt, men även kunna samarbeta och vara öppen för utvecklingsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom funktionshinderområdet och/eller av pedagogiskt arbete.

Stödassistent
För arbete som stödassistent krävs gymnasieprogram med yrkesexamen från vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionshinderområdet, barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete eller annan motsvarande utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig.


Stödpedagog
För arbetet som stödpedagog krävs eftergymnasial utbildning/högskoleutbildning inriktning mot funktionshinderområdet, pedagogik och socialt arbete. Exempel på lämplig utbildning kan vara förskollärare, behandlingspedagog, fritidspedagog, arbetsterapeut, stödpedagog, specialpedagog.

Artiklar i detta ämnet

  1. Sjukfrånvaror hos invandrade kvinnor

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Värnamo kommun 0683
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Deltid
  • Individuell lönesättning
  • Schemalagd arbetstid ca 65% Tillsvidare/provanställning kan tillämpas
  • Publicerat: 10 februari 2017

Liknande jobb


19 april 2021