Trainee Södra Norrland söker en jurist

Arbetsbeskrivning

Traineeplatsen ingår i Trainee Södra Norrland som är ett samarbete mellan kommunerna Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Ovanåker, Sundsvall, Söderhamn, Timrå och Ånge. För mer information om programmet och vilka ytterligare 11 traineeplatser vi söker till årets program, gå till www.traineesodranorrland.se

Traineetjänsten som jurist är placerad på Plan- och Bygglovskontoret i Hudiksvalls kommun.

Plan- och Bygglovskontoret är en politisk styrd organisation som arbetar för byggnadsnämnden. Kontoret består av två verksamhetsområden. Planavdelningen upprättar ett flertal olika sorters planer för användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Bygglovsavdelningen handlägger ett flertal olika ärendetyper som bygglovsansökningar och anmälningar samt inspektion i samband med dessa. Utöver detta så handlägger vi förhandsbesked, tillsynsärenden och strandskyddsdispenser.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer vara en del av oss på plan- och bygglovskontoret. Nu söker vi en jurist med intresse för plan- och bygglovsfrågor.

Arbetet består av att upprätta en tillsynsplan, som sedan ska implementeras i verksamheten utifrån de krav som finns i plan- och bygglagen. Tillsynsplanen ska vara ett vägledande dokument för tillsyn- och anmälningsärenden. Du har också en viktig roll som sakkunnig i det vardagliga arbetet att fatta beslut på delegation som är rättsäkra och tydliga oavsett mottagare.

Att handlägga förelägganden och eventuella överklaganden av beslut ingår också i arbetet.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en juristexamen.

Du bör ha övergripande kunskap inom svensk lagstiftning, meriterande är om du har kunskaper inom plan- och bygglagen, svensk bygglagstiftning inklusive Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Eftersom du i din roll kommer att möta ung som gammal, erfaren som oerfaren av plan- och bygglagen är det en viktig egenskap att du kan utrycka dig väl i svenska språket i både tal och skrift, för att kunna förmedla ditt budskap på ett sätt som är anpassat till mottagaren.
Vi söker en driven person som ser helheten men även är mycket noga med detaljer och alltid kvalitetssäkrar sitt arbete. Du ska kunna hantera sekretessbelagd information.ÖVRIGT
70 procent av arbetstiden är förlagd inom yrkesområdet. Resterande tid utgörs av ett gemensamt utvecklingsprogram för samtliga traineer. Under 3 av de 16 månaderna har du en breddningsperiod då du arbetar i annan kommun.

I ansökan ingår det även att genomföra två arbetspsykologiska tester, ett personlighetsformulär och ett kapacitetstest. Syftet med detta är att på ett så objektivt vis som möjligt kartlägga faktorer som är viktiga för den aktuella rollen. När du skickat in din skriftliga ansökan får du ett svarsmejl som bekräftar att din ansökan tagits emot samt med inloggningsuppgifter till testerna. Testerna ska vara genomförda senast 27 mars.

För att få en plats i programmet skall du kunna visa upp ditt examensbevis inför programstart. Din examen får inte vara äldre än tre år.

Din lön under programmet är 23 000 kr/månad.

Samtliga ansökningshandlingar inom Trainee Södra Norrland hanteras av Söderhamns kommun.

Kontaktpersoner på detta företaget

Personalchef Anders Fläckman (v 29)
0270 - 75350
Samordnare Trainee Södra Norrland Marie Helin Lindblom

Avdelningschef Samhällsbyggnad Gävle Helena Werre
026-17 82 56
Avdelningschef, Hudiksvalls kommun Charlotta Butler
0650-192 36
Ekonomichef, Bollnäs kommun Karolin Sundström
0278-251 40
Plan- och bygglovschef, Hudiksvalls kommun David Tornberg
0650-19320
Förvaltningschef - kontaktperson för tjänsten Tomas Hartikainen
0270 754 08
Ekonomichef, Gävle Kommun Monika Westlinder

Personalchef, Ånge kommun Lena Laaksonen
0690-250 119
HR-strateg Barn- och utbildning Gävle Ulf Lindberg
060-19 23 19

Sammanfattning

Besöksadress

Oxtorgsgatan 19, Rådhuset Söderhamn
None

Postadress

Söderhamns kommun
Söderhamn, 82680

Liknande jobb


Erfaren jurist inom e-förvaltning, flexibel arbetsort

Erfaren jurist inom e-förvaltning, flexibel arbetsort

24 november 2020

24 november 2020

23 november 2020

20 november 2020