Universitetsadjunkt i historia

Arbetsbeskrivning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.Beskrivning
Ämnet historia vid Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap bedriver bland annat undervisning inom lärarprogrammen.

Bland dessa uppdrag har ämnet i uppdrag att bedriva undervisning för blivande lärare med estetiska ämnen i kombination med samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna i anställningen är att arbeta inom lärarutbildningen med de kurser som riktar sig till studerande med kombination estetiskt och samhällsvetenskapligt ämne. Undervisningen bedrivs i samverkan med Musikhögskolan Ingesund. Utöver det kan undervisning i andra kurser inom lärarutbildningen komma ifråga inom anställningen.

Behörighteskrav
För anställningen krävs examen i historia på minst kandidatnivå och/eller examen från lärarutbildning med historia och estetisk ämne, samt erfarenhet av för anställningen relevant kulturverksamhet/kulturproduktion. Vidare krävs erfarenhet av undervisning inom lärarutbildningen och pedagogisk skicklighet. Undervisningsspråket i lärarutbildningen är svenska varför förmåga att undervisa på svenska krävs.

Villkor
Vikariat med omfattning 30% under 11 månader med start 1:e mars 2017.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter samt en redogörelse för pedagogisk grundsyn. Bifoga även intyg från tidigare verksamhetsmiljöer. Vi ser gärna att två referenspersoner anges. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

 Ansökan ska bestå av


- styrkt meritsammanställning
- Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig och/eller konstnärlig verksamhet
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
- kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsvertyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstiden slut. Skicka inte länkar till dem.

Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr: REK 2017/31


Sista ansökningsdag: 2017-02-19

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Arne Larsson, prefekt
070-537 22 93
Mikael Granberg, professor mikael.granbergkau.se
054-700 1015, 072-305 64 67
P-O Fjällsby, prefekt
054-700 1000, e-post: per-olof.fjallsby@kau.se
Sören Dalevi, ämnesföreträdare
054-700 2511, e-post: soren.dalevi@kau.se
P-O Fjällsby, prefekt
054-700 1188
Martin Stolare, docent
054-700 1428
Per-Olof Fjällsby
054 - 700 11 88, 0732-70 28 41
Ulf Mellström, professor i genusvetenskap
054-700 20 13
Per-Olof Fjällsby, prefekt
054 - 700 1188
Mikael Granberg, professor
054 - 700 1015

Sammanfattning

Besöksadress

Universitetsgatan 2
None

Postadress

Universitetsgatan 2
Karlstad, 65188

Liknande jobb


12 april 2021

Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning bild

Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning bild

12 april 2021