Universitetsadjunkt vikariat 30% Europastudier och ÖCK

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier.

SOL-centrum erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetsadjunkt i Europastudier och Öst- och centraleuropakunskap (ÖCK) för ett vikariat med omfattningen 30%. Anställningen omfattar perioden 2017-02-01—2018-01-31.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har
- avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor. För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning, kompetensutveckling samt övrig tid. Undervisning på följande delkurser ingår:
EUHA11: Europas idéhistoria
EUHA12: Det nutida Europa
EUHA13: Grunder i projektledning (vetenskapligt skrivande)
EUHA14, EUHA15, EUHA16: Bokseminarier
ÖCKB06: Nationalism and Communism
ÖCKB07: Centraleuropa efter järnridåns fall

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande för vikariatet är avlagd examen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne samt tidigare undervisning på kurser med liknande innehåll. Meriterande är även dokumenterat god samarbetsförmåga.

Förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Helena Nilsson / Utbildningskoordinator
helena.nilsson@litt.lu.se
Ann-Kristin Wallengren / bitr prefekt
ann-kristina.wallengren@litt.lu.se
Pia Nivala / Administrativ chef
pia.nivala@sol.lu.se
Vassilios Sabatakakis / Sektionsordförande
vassilios.sabatakakis@klass.lu.se
Marianna Smaragdi / Studierektor
marianna.smaragdi@klass.lu.se
Mikael Roll Projektledare / Docent lingvistik
mikael.roll@ling.lu.se
Carita Paradis, professor och projektledare
carita.paradis@englund.lu.se
Vassilios Sabatakakis
vassilios.sabatakakis@klass.lu.se
Marianna.Smaragdi
marianna.smaragdi@klass.lu.se
Mikael Roll, Projektledare Lingvistik
mikael.roll@ling.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 201
None

Postadress

Box 201
Lund, 22100

Liknande jobb


2 december 2020

Amanuens vid Institutionen för datavetenskap

Amanuens vid Institutionen för datavetenskap

2 december 2020

Gästföreläsare i nationalekonomi

Gästföreläsare i nationalekonomi

2 december 2020

Universitetsadjunkt Mellanösternstudier vikariat 30%

Universitetsadjunkt Mellanösternstudier vikariat 30%

2 december 2020