Universitetslektor i rättsvetenskap

Arbetsbeskrivning

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.Universitetslektor i rättsvetenskap
Har du nyligen disputerat i rättsvetenskap eller är du en erfaren rättsvetare? Har du en ambition att utveckla juridikämnet genom undervisning och forskning där rättens politiska, kulturella, sociala och ekonomiska dimensioner är centrala, och där problemformuleringarna liksom teori och metod är gränsöverskridande och tvärvetenskapliga till sin karaktär?
Då är Juridiskt forum vid Umeå universitet rätt arbetsplats för dig.

Vi utlyser nu minst ett universitetslektorat.

Arbetsuppgifter
Vår verksamhet expanderar kraftigt. Vi behöver därför anställa nya lektorer för dels utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå samt samverkan, dels uppgifter i pågående internationella och nationella utvecklingsarbeten avseende utbildning och forskning. Arbetsuppgifterna kommer i stor utsträckning att vara inriktade på utveckling och undervisning på masterprogram där kompetens i genus och kritiska perspektiv på rätten samt webbaserad undervisning är särskilt central.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande utländsk examen inom relevant ämnesområde, samt har visat pedagogisk skicklighet, 4 kap. 4 § högskoleförordningen.

Bedömningsgrunder
Graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer att ges lika vikt vid urvalet. Särskilt meriterande är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet. God förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav. För anställning som lärare vid Umeå universitet är även högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande, särskilt meriterande. Om motsvarande kunskaper åberopas skall en redogörelse över vad som åberopas som motsvarande göras.
Särskild vikt kommer att läggas vid kompetens i genus och kritiska perspektiv på rätten samt förmåga att bedriva webbaserad undervisning. Stor vikt kommer att läggas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället.
Mer om behörighet och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Ansökan
Särskilda anvisningar för ansökan om anställning som lärare finns på Samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida, här.

Om Juridiskt forum
Juridiskt forum ger internationella, webbaserade masterprogram – Law, Gender and Society, och Law and Society – och undervisar i juridik på grund- och avancerad nivå på socionom- och juristprogrammet samt ger uppdragsutbildning. Vi ger också forskarutbildning i rättsvetenskap. Vår forskning omfattar ett brett spektrum av rättsliga frågor och problematiseringar relaterade till rätt, genus och samhälle. Vi har ett flertal etablerade internationella forskningssamarbeten liksom nationella med bl.a. de samhällsvetenskapliga disciplinerna, historia och folkhälsovetenskap. Mer information om vår verksamhet finns på vår hemsida www.juridisktforum.umu.se.Umeå universitet vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi efter ökad mångfald och använder möjligheten till positiv särbehandling.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Xavier de Luna/Professor
090-786 5559,xavier.deluna@stat.umu.se
Chatrine Westerlund
090-786 64 13
Pref Mikael Henningsson, mikael.henningsson@umu.se
090-786 5798
Bitr prefekt Michael Gruber, michael.gruber@umu.se
090-786 7835
Pref Mikael Henningsson, mikael.henningsson@umu.se
090-7865798
Bitr prefekt Michael Gruber, michael.gruber@umu.se
090-7867835
Jeanette Dareblom /Administrativ chef
090-7866155
Xavier de Luna/Professor
090-786 5559
Linda Johnson
090-786 55 04
Jenny Dufweke
090-786 68 22

Sammanfattning

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


23 oktober 2020

Vik Universitetslektor i historia

Vik Universitetslektor i historia

23 oktober 2020

VIk Univ. lektor i historia

VIk Univ. lektor i historia

23 oktober 2020

Universitetslektor i omvårdnad med forskning i fokus

Universitetslektor i omvårdnad med forskning i fokus

23 oktober 2020