Utredare

Arbetsbeskrivning

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är sedan 2004 en statlig myndighet med ansvar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har koppling till arbetslöshetsförsäkringen. Professionalitet, öppenhet, dialog och hög integritet är viktiga utgångspunkter i IAF:s tillsynsuppdrag och för IAF:s medarbetare. Verksamheten ska ge tydliga avtryck i form av förbättringar i arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens tillämpning av försäkringen. IAF har totalt ett 60-tal medarbetare som är organiserade i tre enheter och en analysstab. Vårt huvudkontor finns i Katrineholm, 25 minuter med tåg från Norrköping, 50 minuter med tåg från Eskilstuna och 55 minuter med tåg från Stockholm C. Till granskningsenheten, som består av ett 25-tal medarbetare, söker vi en utredare. Granskningsenheten ansvarar för myndighetens operativa granskning. Granskningarna genomförs både i team och grupp och som självständiga uppdrag. Arbetsuppgifterna består av granskning av arbetslöshetskassorna när det gäller tillämpningen av reglerna för rätt till medlemskap och ersättning. Granskningen av arbetslöshetskassorna omfattar även deras ekonomi och administration. Granskningen av arbetsförmedlingen omfattar hur arbetsförmedlingen fullgör sitt uppdrag i frågor som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning samt arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna. Kvalifikationer: Vi söker utredare som har utbildning på högskolenivå med inriktning på samhällsvetenskap, beteendevetenskap, nationalekonomi, ekonomi eller juridik. Du ska ha några års arbetslivserfarenhet. Erfarenhet från annan tillsynsmyndighet eller arbete inom det arbetsmarknadspolitiska området och/eller arbetslöshetsförsäkringens område är meriterande. Du ska vara utåtriktad, kunna ta ansvar och arbeta självständigt samt ta egna initiativ. Vi förutsätter att du har god analytisk förmåga, god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska samt god datorvana. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. IAF strävar efter en balanserad köns- och åldersfördelning och värdesätter den kompetens som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Sammanfattning

Liknande jobb


1 juni 2023

Utredare till Botkyrka kommun

Utredare till Botkyrka kommun

1 juni 2023

Koordinator till beredskapsenheten

1 juni 2023

Överförmyndarhandläggare

Överförmyndarhandläggare

1 juni 2023