Utvecklare

Utvecklare

Arbetsbeskrivning

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?

Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.seARBETSUPPGIFTER
Din uppgift är att tillsammans med andra vara ett stöd i utvecklingsarbetet med fokus på att skapa värde för dem vi är till för. Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med utvecklarkollegor, chefer och medarbetare arbeta med fortlöpande verksamhetsutveckling där du inspirerar, stödjer och bidrar till förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Du arbetar med omvärldsorientering inom relevanta områden, utbildar inom olika verksamhetsområden, t.ex. lagstiftning, synsätt, metoder, verksamhetssystem. I uppdraget kommer också ingå att svara på remisser, skriva Lex Sarah utredningar, implementering av system och metoder. Du arbetar med uppdraget ur ett helhetsperspektiv och innehållet i dina uppdrag kommer att skifta över tid utifrån aktuella behov inom verksamheterna.

Utvecklargruppen arbetar i ett nära samarbete med förvaltningens avdelningschefer. Varje vecka sker gemensam avstämning av arbetet på ledningsgruppens ordinarie ledningsgruppsmöte. Samarbetet samordnas av verksamhetschef. Förvaltningens administrativa chef deltar vid behov. Verksamhetschef är ansvarig chef för förvaltningens fyra utvecklare och 6 avdelningschefer.

Du bidrar med din kunskap och dina erfarenheter och utifrån gemensamma strategier driver utvecklings- och förbättringsarbeten med en strävan att stärka medarbetare och chefer i att nå uppsatta mål. Vi strävar efter att vara en lärandestyrd organisation och att ha förmågan att ständigt bli bättre.

KVALIFIKATIONER
Välbeprövad erfarenhet av offentlig verksamhet
Samhället förändras ständigt och därvid krävs god analytisk förmåga, relativt högt tempo och förmåga till avgränsning. Det kommande remissförslaget gällande ny socialtjänstlag och samsjuklighetsutredningens utfall påvisar att nya spännande utmaningar väntar oss inom socialtjänsten. Vi söker en utvecklare som har en bakgrund av långvarig yrkeserfarenhet inom individ och familjeomsorg, socialtjänst.

Du har relevant högskole-/universitetsexamen. Meriterande är om du har kunskap av att leda förändringsarbete i en politiskt styrd organisation. Du har förmåga att se olika perspektiv och kan tänka nytt om förutsättningarna förändras. Vidare är du strukturerad och tar ansvar för ditt arbete. Har förmågan att kunna lyssna och kommunicera på ett tydligt sätt både verbalt och skriftligt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där förmågan att inspirera, engagera, kommunicera och ett flexibelt arbetssätt är helt avgörande för uppdraget. Du har gott omdöme och kan väga samman olika typer av information och hänsynstaganden i dina prioriteringar och beslut. Ditt omdöme visar sig också i dina uttalanden och ageranden.


ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!

Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom socialförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år.

Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats här:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.

Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.

För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:
https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping.html#box-Personuppgiftersamtskyddadidentitet

Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Liknande jobb


Föreståndare till avdelning för klinisk forskning

Föreståndare till avdelning för klinisk forskning

13 juli 2022

12 juli 2022