Utvecklingschef, Serviceförvaltningen, Lunds kommun

Utvecklingschef, Serviceförvaltningen, Lunds kommun

Arbetsbeskrivning

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Serviceförvaltningen tillgodoser övriga förvaltningar och kommunala bolags behov av service, exempelvis inom lokaler, skolmåltider, grönyteskötsel eller entreprenadjobb. Vi har drygt 600 anställda fördelade över affärsområdena Lundafastigheter, Markentreprenad och Måltidsservice samt vår stab. Hos oss är du med och gör skillnad för små och stora Lundabor!Vill du jobba med utvecklingsfrågor och göra skillnad för Lunds kommun?
Vi söker Utvecklingschef som med mod och handlingskraft vill skapa verkliga och hållbara resultat i samarbete med andra.

Tjänsten som utvecklingschef är placerad på serviceförvaltningens stabsavdelning.
Inom staben arbetar drygt 40 medarbetare som stöttar förvaltningen och dess tre affärsområden inom flera olika expertområden. Utvecklingschefen leder arbetet i enheten, Ledningsstöd och har personalansvaret för 9 medarbetare inom planering- och måluppföljning, hållbar utveckling, kvalitet, intern kontroll, affärsutveckling, inköpskoordinering, jurdik, nämndshantering, krishantering, projekt- och verksamhetsutveckling. 

Serviceförvaltningens målbild är att vi skall vara en hållbar organisation där vi ser och utvecklar varandra. Detta gör vi genom att sätta tydliga, utmanande mål och skapa förutsättningar för ett hållbart ledar- och medarbetarskap utifrån Lunds kommuns vision och förhållningssätten lyssna, lära, leda, för att skapa Ett Lund. 

Ditt uppdrag
Som utvecklingschef på serviceförvaltningen får du ett spännande uppdrag där du får möjlighet att vidareutveckla en tjänst med fokus strategiska utvecklingsfrågor. Du driver utvecklingsfrågor med huvudfokus på de förvaltningsgemensamma strategi- planerings- och uppföljningsprocesserna. 

Strategisk utveckling innefattar ett kontinuerligt och långsiktigt arbete för förvaltningens ledningsgrupp samt i nära samarbete med affärsområdenas ledningsgrupper för att initiera och driva utvecklings- och förändringsarbete.

Utvecklingschefen arbetar strategiskt med ett helhetsperspektiv, inom förvaltningens ledningsprocess. Tillsammans med övriga stabschefer och medarbetare i staben sker fokus på kärnverksamhetens kvalitet och service, kundnöjdhet och omvärldsbevakning.

Du är van vid att arbeta strategiskt i nära samverkan. Utvecklingschefen har en viktig roll i utvecklingsarbetet i Lunds kommun, tillsammans med övriga förvaltningar. Som utvecklingschef skapar du tillsammans med ditt team en modern, hållbar och värdeskapande verksamhet. Inom ansvarsområdet förväntas du ta initiativ och vara drivande inom flertalet olika utvecklingsområden. 

Du blir en nyckelperson i framdriften och genomförandet av förändringsresan där du genom mod och handlingskraft skapar hållbara resultat i samarbetet med övriga i organisationen. 

Din bakgrund
Vi söker dig med relevant akademisk bakgrund och erfarenhet från komplexa chefsuppdrag i offentlig förvaltning där du framgångsrikt har arbetat med ledarskap, utvecklings- och förändringsarbete. Det är meriterande att ha arbetat i en större kommun samt med mål/planerings- och uppföljningsprocessen. 

Du står för ett ledarskap där du med din tydlighet och förmåga att inspirera och entusiasmera, samlar dina medarbetare. Du är en närvarande chef som vill utveckla dina medarbetare genom delaktighet och samverkan. 

Du är öppen till sinnet, inlyssnande, har god samarbetsförmåga med stor vilja att skapa kontaktnät både internt och externt. Som person är du resultatorienterad, kreativ och drivande. Du har ett stort intresse för andra människor och har lätt för att skapa förtroende samt att utveckla samarbete utifrån vad som är bäst för helheten och för dem vi är till för. Du har en mycket god kommunikativ förmåga både utåt och inåt i organisationen och har förmågan av att få medarbetare att växa i sina yrkesroller.

Ansökan
Kontakta gärna chefsrekryterare Malin Olsson, 0725-849135, om du har frågor. 

Välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Samverkan fack och arbetsgivare

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Serviceförvaltningen
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 april 2022
  • Ansök senast: 22 maj 2022

Liknande jobb


23 mars 2023

Gruppchef Billing

Gruppchef Billing

23 mars 2023

Platschef

Platschef

23 mars 2023