Utvecklingsledare Stadsutveckling

Arbetsbeskrivning

Majorna-Linné är Göteborgs största stadsdel med cirka 63 000 invånare och utgör en attraktiv del av staden att leva och vistas i med såväl havet som stora grönområden och ett rikt kulturutbud.

Stadsdelsförvaltningen med cirka 3400 anställda arbetar inom verksamheter som förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid, social omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. Det vi gör har stor betydelse för många.


ARBETSUPPGIFTER
Brinner du för stadsutveckling (stadsplanering) och framförallt den sociala dimensionen? Där invånarnas behov sätts i centrum, där komplexa frågor samordnas mellan olika intressenter, där nya metoder och förhållningssätt utvecklas och dialog sker med en bred allmänhet. Då kanske du vill vikariera som utvecklingsledare med fördjupningsområde stadsutveckling.

Majorna-Linné är en stadsdel där stora förändringar planeras. Du kommer att vara en nyckelperson i stadens och stadsdelens arbete för att få expansionen att leda till en socialt hållbar stad och en sammanhållen stadsdel.

Du kommer att vara placerad på utvecklingsavdelningen, som är en av förvaltningens stödfunktioner. Avdelningen fungerar som internkonsult men är också initiativtagare för olika gränsöverskridande processer. Inom avdelningen finns utvecklingsledare med olika kompetenser som ofta arbetar i team.

Utvecklingsledare stadsutveckling driver stadsdelens arbete inom hållbar utveckling med fokus på sociala aspekter i fysisk planering. Din uppgift är att i samverkan med övriga kollegor inom stadsdelen främja och bidra till en hållbar utveckling tillsammans med andra samhällsorgan, organisationer, näringsliv, föreningar. I uppgiften ingår att med utgångspunkt i en god kunskap om den egna stadsdelens särskilda förutsättningar gällande befolkningens livsvillkor och befolkningsutveckling medverka i stadens planeringsprocesser inom olika områden så att det gagnar hela stadens utveckling.

Utvecklingsledaren är kontaktperson gentemot andra förvaltningar, föreningar, företag och enskilda i övergripande samhällsutvecklingsfrågor. Utvecklingsledaren skapar, tillsammans med övriga kompetenser inom förvaltningen, förutsättningar för stadsdelens dialog med invånarna och andra intressenter i lokalsamhället.

Som utvecklingsledare stadsutveckling har du bland annat följande uppgifter
• driva arbetet med Lokalt utvecklingsprogram - ett visionsdokument med konkreta åtgärdsförslag och tydliga prioriteringar för stadsutveckling i Majorna-Linné
• granska planhandlingar och skriva förvaltningens yttranden över planärenden
• företräda förvaltningen i stadens planeringsarbeten
• planera och genomföra medborgardialog
• arbeta med sociala konsekvensanalyser
• rapportering i uppföljnings- och årsrapporter
• genomföra utredningar och analyser


KVALIFIKATIONER
Högskoleutbildning inom relevant område är ett krav, så som fysisk planering, samhällsplanering, stadsplanering, arkitektur, socialt arbete eller motsvarande.

Du har erfarenhet från socialt arbete alternativt annan förvärvad kunskap som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du ska ha förmåga att
• utrycka dig väl i tal och skrift
• arbeta självständigt
• planera, driva och fullfölja processer
• ha helhetsperspektiv och vara analytisk
• samordna frågor med många aktörer

Du ska också ha flerårig erfarenhet av arbete med samhällsplanering och gärna med fokus på den sociala dimensionen.

Kunskap inom medborgardialog och förståelse för arbete inom kommunal förvaltning är meriterande.

Kunskap och erfarenhet av att arbete med GIS är meriterande.ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en framgångsfaktor för en högre kvalitet gentemot de vi är till för och i vårt interna utvecklingsarbete.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringsystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Elisabeth Ahlqvist-Johansson
031-365 82 90, 0707-61 09 79
Tf rektor t.o.m. vecka 26 Mikael Hallberg
070-785 00 90
Tf rektor fr.o.m. v 27 Rickard Öh

Områdeschef skola Jonas Fransson
031-365 81 74
Enhetschef Kulturskolan City Pia Ask
031 3658017
Rektor Annette Frisk

Kommunikationschef Ulrika Stridvall Dahlén
031-365 86 75, 072-537 86 02
Enhetschef (v28 o v29) Anette Janson
031-3658440
Enhetschef (v30) Micael Gustafsson
031-365 93 80
Metodutvecklare Boende och Personligtstöd IFO-FH Petra Schulze
031-365 80 56

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs stad., SDF Majorna-Linné Göteborg
  • 1 plats
  • 3 - 6 månader
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2017-01-16 eller enligt överenskommelse., upphör: 2018-02-15 .
  • Publicerat: 24 november 2016

Besöksadress

Kustgatan 10
None

Postadress

Box 12013
Göteborg, 40241

Liknande jobb


Valhandläggare, Växjö stift

1 december 2020

1 december 2020

Fritidsutvecklare till Kansli- och utvecklingsavdelningen

Fritidsutvecklare till Kansli- och utvecklingsavdelningen

1 december 2020