Utvecklingsstrateg, Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli

Utvecklingsstrateg, Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli

Arbetsbeskrivning

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?

Förskole- och grundskoleförvaltningen har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision ansvar för att utbilda barn och elever. Förvaltningen ansvarar för förskola och grundskola. Antalet anställda är ca 2 100 och budgetomslutningen för 2024 drygt 1 500 mkr.

ARBETSUPPGIFTER
I vår strävan efter att skapa bästa möjliga möte för lärande söker vi en utvecklingsstrateg för att utveckla det förvaltningsgemensamma arbetet för ökad kvalitet och likvärdighet. Som utvecklingsstrateg kommer du att ha en viktig roll i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Under ledning och i nära samarbete med kvalitets- och utvecklingschef, barn- och elevhälsachef samt verksamhetschefer för grundskola kommer du att arbeta med skolutveckling i Varbergs kommunala grundskola för elevernas utveckling och lärande.

Tillsammans med kollegor kommer du att stödja de kommunala grundskolorna i förvaltningsgemensamt och lokalt utvecklingsarbete, och även stödja i utvecklingen i förskola, fritidshem och anpassad grundskola utifrån behov. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt genom att samordna, stödja och leda i olika frågor och via ledande roller i verksamheten.

I det förvaltningsgemensamma utvecklingsarbetet kommer du att samordna och stödja rektorer i prioriterade områden. Du kommer även leda kompetensutvecklingsinsatser gentemot lärare och andra professioner. Exempel på utvecklingsområden är rektors ledarskap i det systematiska kvalitetsarbetet, språk-, läs- och skrivutveckling samt tillgängliga lärmiljöer. Du kommer att arbeta nära språk-, läs- och skrivutvecklare i bland annat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och i samordningen för kommunens specialpedagoger och speciallärare.

I det lokala utvecklingsarbetet kommer du att arbeta med skolledningar utifrån deras behov i deras systematiska kvalitetsarbete. Rollen ska fungera som ett verksamhetsnära stöd till rektor och annan personal.

Rollen ingår i kvalitets- och utvecklingsteamet som leds av förvaltningens kvalitets- och utvecklingschef. Du blir en viktig del av förvaltningens kansli där ditt arbete blir både utmanande och med varierande uppdrag. Därutöver finns samarbetsmöjligheter med olika expertfunktioner på förvaltningen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarutbildning och dokumenterad specialpedagogisk kompetens och erfarenhet. Du har erfarenhet av processledning gentemot rektorer och lärare samt kompetens och erfarenhet inom områdena språk-, läs- och skrivutveckling i grundskola, tillgängliga lärmiljöer och systematiska kvalitetsarbete.

Det är meriterande att ha arbetat i förvaltningsövergripande roll samt att ha arbetat i en politiskt styrd organisation.

I uppdraget arbetar du strategiskt i relation till förvaltningens mål och verksamheternas innehåll. Det ställer krav på att du har förmåga att identifiera och ta initiativ till förbättringar samt driva utvecklingsområden framåt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du prestigelös och uppfattar olika tankar och perspektiv som berikande. Du har förmåga att se helheter och tar dig an uppgifter på ett strategiskt och analytiskt sätt. Du har en vana att omvärldsbevaka och söka kunskap från olika källor, din vetenskapliga grund är god. Vidare är du kommunikativ i både tal och skrift och har förmåga att förmedla komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt.

Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.

ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.

Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Sammanfattning

Liknande jobb


Driven projektledare till framtidens socialtjänst

Driven projektledare till framtidens socialtjänst

12 januari 2024

Utvecklingsledare Idrott

Utvecklingsledare Idrott

12 januari 2024

Processledare för projekt Hållbar samhällsomställning

Processledare för projekt Hållbar samhällsomställning

11 januari 2024

9 januari 2024