Verksamhetschef

Arbetsbeskrivning

Vi jobbar med att skapa bra dagar året runt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Tillsammans bygger vi ett Gävle att vara stolta över, som växer och som gör skillnad i människors liv. Vi behöver dig för att bli ännu bättre. Du kan bli en av våra 7000 medarbetare som gör ett viktigt jobb. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med flera möjligheter till utveckling. Vårt öppna arbetsklimat präglas av respekt för allas lika värde.

Omvårdnad Gävle har drygt 2200 medarbetare. Vi ansvarar för stöd och omsorg
till äldre och personer med funktionsnedsättning Vi arbetar aktivt för att vara en
attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. Olika rekryteringsaktiviteter, kompetensutveckling och verksamhetsutveckling är viktiga inslag i detta arbete.

Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund.
För dig är det självklart att utgå från den i mötet med kunder, anhöriga och varandra.
ARBETSUPPGIFTER
Att vara chef ger stora möjligheter till inflytande och påverkan i organisationen. Chefskapet är en profession vars huvuduppgift är att driva och utveckla verksamheten. Det innebär ett formellt ansvar avseende medarbetare, ekonomi och verksamhet. I chefsuppdraget ingår att vara en ledare och en god förebild som skapar öppenhet i arbetsklimat och arbetssätt.


Som verksamhetschef inom Boende och stöd kommer du att arbeta med inriktning personer med psykisk funktionsnedsättning genom stöd i det egna boendet. Du ansvarar för verksamhetens resultatutveckling, ekonomi, kundkvalitet och personalledning.
En viktig del i detta arbete är att utifrån kundernas individuella behov och önskemål, finna de bästa lösningarna på hur de överenskomna insatserna ska utföras.
Du har ansvar för att främja ett helhetsperspektiv, bland annat genom att följa beslut, mål, värdegrund, policys, riktlinjer, avtal och andra övergripande dokument och beslut för egen regi, Omvårdnad Gävle och Gävle kommun.


KVALIFIKATIONER
Förutom lämplig högskoleutbildning samt väl meriterad erfarenhet från verksamhets
området vill vi att du är en person som fattar tydliga beslut och är lojal med av andra fattade beslut. Du måste kunna anpassa dig till ändrade förhållanden och också våga pröva nya arbetsmetoder som utvecklar verksamheten.
Du agerar affärsmässigt utifrån en helhetssyn vilket bland annat innebär en ekonomisk
medvetenhet i förhållande till den egna verksamheten och i förhållande till hela
kommunkoncernen.

Vi värderar högt om du har erfarenhet från personalledning då ett omfattande personalansvar ingår som kräver god pedagogisk förmåga att kommunicera. Likväl krävs goda kunskaper vad gäller ekonomi.
Att du drivs av ett hälsofrämjande förhållningssätt i ditt ledarskap är en självklarhet d v s att du har förmågan att skapa ett arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i verksamheten och dess utveckling. Det är av stor vikt att du motiverar dina medarbetare, delegerar och ger befogenheter, ger råd, stöd och möjligheter till utveckling. Arbetsuppgifterna kräver att du är självständig i ditt uppdrag men att du även tillsammans med dina kollegor driver verksamheten utifrån fastställda mål och ramar.
Körkort med körvana är ett krav.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rekryteringsgruppen PFV
070-167 55 07 Tel tid vardagar 8-10
Kommunal
026-17 99 67
Pia Alsin Verksamhetschef
026-17 99 42
Ylva Olsson Kommunal Gävle
026-17 99 15
Gull Karlsson Vision
026-17 99 27
Ann Hedbom
026-17 88 12
Kerstin Nordström
026-17 98 99
Lena Yngvesson
026-17 72 49
Anna Rosshagen

Vårdförbundet

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Gävle kommun, Omvårdnad Gävle Gävle
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Besöksadress

80184 Gävle
None

Postadress

Stadshuset
Gävle, 80184

Liknande jobb


Biträdande områdeschefer/enhetschef

6 december 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016