Verksamhetschefer till LSS bostäder i Haninge kommun

Verksamhetschefer till LSS bostäder i Haninge kommun

Arbetsbeskrivning

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 


 


Vill du vara med på vår utvecklingsresa för att bli en lättillgänglig, synlig och kunskapsbaserad socialtjänst med ett förebyggande arbetssätt? Hos oss på social- och äldreförvaltningen får du vara med och bidra till att framtidssäkra socialtjänsten. Vi arbetar utifrån våra målgruppers behov inom individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg och äldreomsorg, för att invånarna i Haninge ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har fokus på resultat och vad som skapar värde för dem vi är till för. Välkommen till oss!Välkommen att utvecklas med oss
Vi är en del av Social- och äldreförvaltningen som nu rustar för att skapa framtidens socialtjänst.

Social- och äldreförvaltningen har sedan 1 januari 2024 en målgruppsanpassad organisation som stödjer ett processbaserat arbetssätt. Förvaltningens kärnverksamhet är indelad i tre verksamhetsområden; individ-och familjeomsorg, funktionshinderomsorg och äldreomsorg. Verksamhetsområde funktionshinderomsorg är indelad i tre områden: Funktionsstöd förebyggande och myndighet, Boenden och hälso- och sjukvård och Sysselsättning, stöd i hemmet och stöd till barn. I verksamhetsområde funktionshinderomsorg har förebyggande, myndighetsutövning och egen regi ett gemensamt åtagande att förbättra utbudet för målgruppen. Din roll kommer att vara en mycket viktig del i den fortsatta utvecklingen kring detta arbete tillsammans med en ledningsgrupp som är ansvarstagande, framåtsträvande och kännetecknas av ett öppet samarbetsklimat. Funktionshinderomsorgens helhetsansvar med både myndighetsutövning och utförare ger goda samverkansvinster, kortare och enklare beslutsvägar samt en möjlighet att enkelt "ställa om" utifrån behov hos målgruppen.

Område Boenden och hälso- och sjukvård svarar för driften av 23 LSS-bostäder i egen regi. Som verksamhetschef kommer du inom området att ansvara för fyra LSS bostäder.

Ditt uppdrag
Ditt huvuduppdrag är att genom effektiv och lösningsorienterad arbetsledning säkerställa att vi utför stöd och service med god kvalitet och med respekt i utförandet för dem vi är till för.

Som verksamhetschef är du direkt underställd områdeschef och ingår i områdets ledningsgrupp. Du får möjlighet att arbeta i en ledningsgrupp med aktiva och engagerade chefer för en dynamisk verksamhet.

Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till områdeschef.

Vi arbetar enligt förhållningssättet att våra brukare ska ha påverkan på verksamheten varvid kommunikation och samarbete både med brukare, anhöriga samt interna och externa aktörer är en viktig del i uppdraget som verksamhetschef.

Inom verksamheterna arbetar vi aktivt för att tillvarata ny teknik som en del i arbetet med självständighet och delaktighet för brukarna.

Vi tillämpar en organisationsmodell där verksamhetschef i sitt uppdrag har stöd av gruppledare. Gruppledarna, som i grunden är stödassistenter, avlastar verksamhetschef med administration och har en arbetsledande roll i det dagliga arbetet. I gruppledarnas roll ingår att vara en pedagogisk förebild i verksamheten.

Som verksamhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp dina verksamheter mot uppsatta mål när det gäller kvalitet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Du bidrar och finner stöd i vår ledningsgrupp som består av sju erfarna verksamhetschefer.

Det transformativa ledarskapet är vår väg till att nå tillitsbaserad styrning och stödjer ett hälsofrämjande arbetssätt. Detta bygger på förmågan att utmana till förändringar och ständiga förbättringar, att vara en förebild, att kunna situationsanpassa sitt ledarskap samt att uppmuntra sina medarbetare.

Det här söker vi hos dig
- Socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning
- Minst 2 års erfarenhet av ledarskap med budget-, personal- och arbetsmiljöansvar
- Väl förtrogen med gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter inom verksamhetsområdet, funktionsnedsättning
- Kunskap och erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utmanande beteende, alternativ kompletterande kommunikation och lågaffektivt bemötande
- IT-kunskaper samt förmåga att lätt kunna sätta sig in i ny teknik och system

Din kompetens

Vi söker dig som är en inspirerande ledare.

- Du är en varm och trygg person som lätt skapar relationer, är förtroendeingivande och har god samarbetsförmåga.
- Ditt positiva förhållningssätt präglar ledarskapet och gör dig till en förebild i organisationen.
- Du skapar engagemang och delaktighet, gärna med inslag av humor och arbetsglädje.
- Du är en person med tydligt verksamhetsfokus, intresse för utveckling.
- De tillgängliga resurserna använder du på ett smart och ansvarsfullt sätt.
- För att lyckas med uppdraget ser vi vikten av att du är en stabil, strukturerad person som kan fatta tydliga beslut och är van vid självständigt arbete.
- Du har en har en helhetssyn och tänker långsiktigt samtidigt som du är mål- och resultatfokuserad.

Några egenskaper som är extra viktiga för dig som ledare är att vara utvecklingsinriktad, flexibel, modig, prestigelös, lyhörd, nyfiken och kommunikativ.

Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande och spännande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga chefskollegor och medarbetare. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdscheckar, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Har du några frågor, kontakta: Susanne Kimnäs Spångberg, 08-606 48 22 

Välkommen med din ansökan!

Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande.


Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef inom Funktionsstöd

Enhetschef inom Funktionsstöd

12 juli 2024

Enhetschef

Enhetschef

12 juli 2024

12 juli 2024

12 juli 2024