Verksamhetsledare

Verksamhetsledare

Arbetsbeskrivning

Göteborg är mitt uppe i ett stort stadsutvecklingssprång. Vår stad växer varje år och har ambitioner att fortsätta växa som regionens kärna. Trafikkontoret har en central roll i utvecklingen av staden, men också att förvalta den befintliga staden. Idag är vi ca 430 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens infrastruktur, gator och offentliga rum till största möjliga nytta för stadens boende, besökare och verksamma. I vårt uppdrag finns också att boka och administrera färdtjänstresor och andra serviceresor. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs stad arbetar vi för att Göteborg ska fortsätta växa och utvecklas till en stad för alla.

ARBETSUPPGIFTER
Trafik Göteborg finns till för alla som rör sig i trafiken, oavsett hur de tar sig fram. Vårt övergripande syfte är att förenkla vardagen för de som rör sig i trafiksystemet inom Göteborg. Detta gör vi genom att hantera störningar och informera om framkomlighet till stadens trafikanter så att de vet vad som händer och kan fatta bra beslut om sitt resande. Trafik Göteborg är samägt av Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik.

Vill du vara med och underlätta framkomligheten för boende, besökare och verksamma samt bidra till ett hållbart resande? Då är du kanske vår nya verksamhetsledare för Trafik Göteborg?

Som verksamhetsledare ansvarar du för en trafikredaktion (med viss redaktionsledning) samt områdena verksamhetsförvaltning och utveckling samt trafikanalys. I det ansvaret ingår budget, personal och arbetsmiljöansvar för sju medarbetare.

Du kommer utveckla processer och arbetssätt inom de tre verksamhetsområdena som inkluderar verksamhetsplanering, statusrapportering och dessutom ingår du i ledningsgruppen för Trafik Göteborg.

I rollen ingår också att vara biträdande verksamhetschef för Trafik Göteborg. Det innebär att du samverkar med de tre parterna och att du representerar Trafik Göteborg i externa forum relaterade till trafiksamverkan. Du kommer också involveras i planering och uppföljning i de övergripande delarna.

Uppdraget kräver att du har god förmåga till samarbete eftersom Trafik Göteborg representerar tre parter som alla har olika uppdrag som ibland behöver jämkas ihop. Dina medarbetare är anställda av trafikkontoret och Västtrafik.


KVALIFIKATIONER
Högskoleutbildning inom ekonomi, kommunikation, management eller motsvarande.

Du ska ha erfarenhet av ledning och ledarskap vilket betyder att du har goda ledaregenskaper som innebär att du är kommunikativ, lyhörd, samarbetsinriktad med förmåga att se saker ur ett brett perspektiv. Du ska dessutom ha erfarenhet av att ansvara för en verksamhets resultat och ekonomi.

För tjänsten är det också meriterande om du:
• varit chef inom någon kommunal, regional eller statlig myndighet
• arbetat med redaktionellt arbete eller haft redaktionsledningsuppdrag
• arbetat med samverkan mellan flera myndigheter eller organisationer
• arbetat med trafik- eller transportrelaterade frågor

Vi vill att trafikkontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

ÖVRIGT
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.

Arbetsplatsen är i Trafik Göteborgs lokaler på Kruthusgatan 17.

I den här rekryteringsprocessen kommer vi att använda oss av testning som en del i vårt urvalsarbete.

Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.

Artiklar i detta ämnet

  1. Samverkan fack och arbetsgivare

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs Stad , Trafikkontoret
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 30 oktober 2020
  • Ansök senast: 13 november 2020

Liknande jobb


Avdelningschef för staben

Avdelningschef för staben

19 april 2021

19 april 2021

Vi söker Chef Kund och Intern service

Vi söker Chef Kund och Intern service

19 april 2021