Verksamhetsutvecklare HR

Verksamhetsutvecklare HR

Arbetsbeskrivning

Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.

Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.

Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med att forma och utveckla HR-frågor i Sveriges största förvaltning för funktionsstödsfrågor?
Då ska du arbeta tillsammans med oss!

Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Vi arbetar i aktivitetsbaserade lokaler vid Selma Lagerlöfs torg där huset också är en mötesplats för göteborgarna. Det finns möjlighet till arbete viss tid på annan plats. Du kommer att ingå i en offensiv och utvecklande HR-ledning med höga ambitioner och gott arbetsklimat.

HR-avdelningen inom förvaltningen för funktionsstöd består av sex enheter med ca 80 medarbetare, varav fyra bemanningsenheter, enhet HR-kompetens och enhet HR-stöd. Vi söker dig som vill bli verksamhetsutvecklare HR på HR-avdelningen. Du kommer att ingå i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med 6 enhetschefer och vara direkt underställd och rapportera till avdelningschef HR.

Ditt uppdrag omsluter uppföljning, utveckling, analys och samordning över hela HR-området. Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå i att ta fram, analysera och presentera underlag för ett effektivt stöd i olika beslutsprocesser. Arbetet innebär bland annat att ta fram och sammanställa kvalitetsrapporter och tjänsteutlåtanden. Du tar fram en struktur för nyckeltal och analys (kopplat till nämnden, förvaltningsledning och samverkansgrupperna) för att få en enhetlighet. Uppdraget innefattar även att göra uppföljningar och kostnadsberäkningar på personalrelaterade projekt och vara ett stöd till HR-specialister gällande statistik och nyckeltal.

Som verksamhetsutvecklare HR har du en samordnande funktion kring ledning och styrning inom HR-området och kring metoder och verktyg. Du kommer att driva utvecklingsarbeten och följa upp projekt. Du kommer att stötta avdelningens chefer i verksamhetsplanering, uppföljning och intern kontroll med tillhörande IT-stöd. Du arbetar tillsammans med kollegor i andra avdelningar utifrån förvaltningens uppdrag som helhet i uppföljning och utvecklingsfrågor.

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

KVALIFIKATIONER
För tjänsten krävs avklarad utbildning från högskola/universitet inom HR eller ekonomi.

Du har flera års dokumenterad erfarenhet av liknande arbete som verksamhetsutvecklare. Erfarenhet från arbete med statistik, analys och förmåga att hantera stora mängder data är ett krav. Du har vana att hantera IT-system inom HR-området gällande nyckeltal, ekonomi, lön och uppföljning. Vidare har du erfarenhet från operativt och strategiskt personalarbete inom HR-området. Du har erfarenhet av att arbeta med uppföljning och göra utredningar. Dokumenterade erfarenheter att skriva rapporter är ett krav. Du behöver ha god förmåga att hantera olika system och goda kunskaper i Excel.

Det är meriterande med erfarenheter och kunskaper kring digitalisering kring HR-området och nyckeltal. Kunskaper att samköra olika system och automatisera framtagande av nyckeltalsmodeller är önskvärt.

För att lyckas i uppdraget bör du vara strukturerad och förtroendeingivande. Du kan snabbt se verksamhetens behov. Du bör även också ha en god kommunikativ förmåga och förmåga att förklara analyser och nyckeltal för övriga verksamhet. Du bör vara strukturerad och ha god analytisk förmåga samt att kunna omsätta den i tal och skrift.

Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

ÖVRIGT
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Som en del av urvalsprocessen kommer vi att använda oss av arbetspsykologisk testning. De sökande som uppfyller kraven kommer få testen skickat till uppgiven e-post. Kontrollera därför även skräpkorgen i din mail.

Första intervju för denna tjänst kommer att hållas digitalt. Intervjutillfälle 2 kommer att hållas fysiskt.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


21 januari 2022

Advisor – Planning, Monitoring, Evaluation, and Learning

Advisor – Planning, Monitoring, Evaluation, and Learning

21 januari 2022