Verksamhetsutvecklare med inriktning processutveckling

Verksamhetsutvecklare med inriktning processutveckling

Arbetsbeskrivning

Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur, som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i Göteborgs Stad och bidrar till att staden kan ge god service till göteborgarna. Intraservice har en central roll när det gäller att bidra till digitalisering och automatisering av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Vår strävan är att vara den självklara samarbetspartnern för våra kunder.
Vi är drygt 700 medarbetare, som arbetar i centrala Göteborg. Hos oss finns en hög ambition att tillsammans leverera och utveckla ändamålsenliga tjänster till våra kunder. Hoppas du vill bli en del av oss!
För ytterligare information: http://www.goteborg.se/intraservice

ARBETSUPPGIFTER
Vi är Göteborg. Nu behöver vi dig som erfaren verksamhetsutvecklare med specialisering inom processorientering och processutveckling, som vill arbeta för att Göteborgs Stads medarbetare och chefer ska få ut mesta möjliga nytta av sitt processarbete.

Inom enheten verksamhetsstyrning, process och automation levererar vi bland annat tjänsten "stöd för processutveckling", vilket innefattar orientering, kartläggning, modellering och förvaltning av processer. Vi utvecklar ständigt tjänsten och nu har efterfrågan vuxit, varför vi behöver fler som kan stötta och stärka stadens verksamheter i deras processarbete.

En viktig del i arbetet är att vidareutveckla processarbetet i staden genom att delta i nätverk och forum, där du utbildar i processutveckling samt leder och genomför modelleringsuppdrag i verktyget 2c8, tillsammans med representanter från stadens verksamheter. Arbetet innebär även ett nära samarbete med systemförvaltaren. Exempel på mer konkreta arbetsuppgifter är att:
• utbilda i metoder för processutveckling
• driva processkartläggningsarbete, bland annat som grund för automatisering
• stötta stadens medarbetare och chefer i deras processarbete
• förvalta processkartor för staden
• lösa incidenter och problem som uppstår inom processområdet
• modellera och publicera i processverktyget 2c8
• sätta upp processarkitekturer utifrån verksamhetsbehov och komplexitet
• planera och genomföra nätverksträffar för staden
• pedagogiskt förbättra metodstödet samt utveckla utbildningar inom processområdet
• omvärldsbevaka inom processområdet
• medverka vid framtagandet av årlig förvaltningsplan och säkerställa att förvaltningsdokumentation upprättas och att rapporteringsrutiner följs.

Utöver processutveckling levererar enheten verksamhetsstyrning, process och
automation, även tjänster inom följande områden:
• planering och uppföljning
• stöd för projektverksamhet
• kemikalieregistrering
• kvalitet och verksamhetsutveckling
• elektroniska underskrifter
• stöd för automation.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har några års erfarenhet av processarbete inom offentlig sektor, vilket medför att du har goda kunskaper inom orientering, kartläggning, modellering och förvaltning. Därtill har du teknisk kunskap i att kunna kartlägga och modellera processer i IT-stöd för processmodellering. I grunden har du en högskoleutbildning som vi bedömer relevant för uppdraget.

Följande erfarenheter ser vi som meriterande:
• processmodelleringsverktyget 2c8
• att ha utbildat i processutveckling och processmodellering
• arbete med processutveckling i större organisationer
• arbete inom just Göteborgs Stads processer
• goda kunskaper om metoder inom processutveckling och ständiga förbättringar.

Då du kommer att arbeta med många olika förvaltningar och organisationer är din förmåga att sätta dig in i hur olika verksamheter fungerar samt förmågan att förstå olika arbetssätt central. Kopplat till det är du starkt kundorienterad på så vis att du är lyhörd och har förmågan att se helheter, medan du även kan gå ned i detaljer.

Du trivs med att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Kopplat till det är du bekväm med att tala inför publik och att inspirera andra och du är också bra på att skriva och formulera texter.

Din personlighet präglas även av en positiv grundsyn och du stimuleras av att lösa problem och samarbeta för att nå resultat tillsammans med kunderna, ditt team och andra angränsande funktioner inom Intraservice samtidigt som du kan arbeta självständigt. För att nå bra resultat i tjänsten som verksamhetsutvecklare behöver du vara både noggrann och bra på att organisera och strukturera ditt arbete.

ÖVRIGT
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. Det betyder att vi vet vad som är ett bra resultat för verksamheten och bidrar till det resultatet med ett professionellt bemötande gentemot de vi är till för. Vi är engagerade, initiativtagande och tar ansvar för egna och gemensamma arbetsuppgifter. Vi tar hänsyn till andras synpunkter, delar med oss av våra kunskaper samt bidrar till verksamhetens utveckling och effektivisering.

På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer och får därmed en betydande av påverkan på stadens verksamheter.

Hos oss arbetar vi både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Detta innebär en viss frihet, men ställer också krav på ansvarstagande hos varje medarbetare. Vi jobbar aktivt med hållbarhet och har ett systematiskt miljöarbete sedan flera år tillbaka. Vi erbjuder flera friskvårdsförmåner, men även exempelvis semesterväxling och andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs Stad , Intraservice
  • 2 platser
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 11 januari 2023
  • Ansök senast: 29 januari 2023

Liknande jobb


25 maj 2023

Verksamhetsutvecklare

25 maj 2023

Business Analyst DevOps

Business Analyst DevOps

24 maj 2023