Verksamhetsutvecklare till sektor socialtjänst

Verksamhetsutvecklare till sektor socialtjänst

Arbetsbeskrivning

Tjänsten är placerad i sektor socialtjänsts stab. De olika funktionerna i staben hänger samman och vi strävar efter att arbeta tillsammans i frågor som rör större områden. Staben är ett stöd till cheferna i sektorn och arbetar nära chefsgruppen.

Med detta jobb spelar du en viktig roll tillsammans med oss inom sektor socialtjänst. Vi arbetar med att stödja och skydda utsatta grupper i samhället. Hos oss står människan i fokus och ingen dag är den andra lik.

Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.

Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.

Vi är öppna och lyhörda Vi tar ansvar för helheten Vi gör varandra bättre Vi vågar

Välkommen - tillsammans bygger vi Skövde!

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetsutvecklare i sektor socialtjänst arbetar du inom hela socialtjänstens område samt i kommun- eller sektorsövergripande frågor.

Tillsammans med en kollega ansvarar du för det sektorsövergripande arbetet med ständiga förbättringar (PDSA) och processorienterat arbete. Det innebär att du både kan driva förbättringsprojekt och är metodstödjare i processarbetet som pågår och/eller ska startas upp i sektorns verksamheter samt att du utbildar och stöttar chefer och medarbetare i olika metoder för förbättrings- och processarbete. Digitaliseringsfrågor är ett exempel på områden som du är med och utvecklar och driver och kan handla om införanden av system eller nya arbetssätt. Du har också rollen som användar- eller systemspecialist i olika verksamhetssystem.

Ett annat övergripande ansvarsområde är avvikelser och Lex Sarah, där du både behöver kunna utbilda chefer och medarbetare i lagstiftningen, hanteringen av de system vi använder samt utreda inkomna rapporter enligt Lex Sarah.

I kvalitetsarbetet stöttar du cheferna i riskanalyser, egenkontroller och åtgärder samt ansvarar för de övergripande analyserna och kontrollerna. I rollen ingår att årligen ta fram en kvalitetsberättelse för sektorn.

Individbaserad systematisk uppföljning ingår också i tjänsten och innebär att dokumentera och följa upp på individnivå för att sedan sammanställa på gruppnivå och få en bild av vilka egna lokala behov av utveckling och förbättringsområden vi har.

Övriga arbetsuppgifter är beredskapsfrågor, ärendeberedning och deltagande i politiska sammanträden, rollen som redaktör för vårt intranät och kommunens hemsida inom socialtjänstens område, framtagande av statistik, revidering av rutiner och riktlinjer samt bistå med underlag kring olika frågor och andra uppgifter som varierar utifrån sektorns behov och stabens interna arbetsfördelning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan lämplig akademisk utbildning samt har erfarenhet av arbete inom socialtjänst. Tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande, liksom arbete med utvecklings- och kvalitetsfrågor. Då en stor del av verksamhetsutvecklingen innehåller inslag av att nyttja digitaliseringens möjligheter är det önskvärt att du har erfarenheter även inom det området.

Tjänstens utformning kräver att du har en god förmåga till struktur, både i eget arbete och i relation till andra. Du behöver också kunna ta dig an stora och små frågor samtidigt utan att tappa fokus. Då en stor del av arbetet utförs tillsammans med chefer och medarbetare i sektorns olika verksamheter är det viktigt att vara lyhörd och pedagogisk samt ha förmåga att motivera och inspirera. Du behöver också kunna anpassa ditt arbete efter olika verksamheters behov. Du tar eget ansvar, kan jobba självständigt, men har även god samarbetsförmåga.

Tjänsten kräver också en god förmåga att uttrycka sig väl i både tal och skrift.

ÖVRIGT
Skövde Kommun arbetar aktivt för att utveckla jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Annette Gudmundson
0500-49 85 80
Enhetschef Lena Friberg
0500-49 80 00 vx
Avdelningschef Peter Alfh
0500-49 83 57
Enhetschef Eva Häljestam
0500-49 76 80
Enhetschef Cecilia Klämberg
0500-49 83 75
Enhetschef Anders Ljungberg
0500-49 83 82
Enhetschef Daniel Johansson
0500-49 85 68
Samordnare försörjningsstöd Malin Strand
0500-49 80 00
Enhetschef Kent Hovemyr
0500-49 74 39
Enhetschef Pernilla Fredriksson Beijer
0500-49 74 16

Sammanfattning

Besöksadress

Fredsgatan 4 SKÖVDE
None

Postadress

Fredsgatan 4
SKÖVDE, 54183

Liknande jobb


22 juni 2022

Verksamhetsutvecklare avfall

Verksamhetsutvecklare avfall

22 juni 2022