Vi söker administrativ chef

Vi söker administrativ chef

Arbetsbeskrivning

Högskolans verksamhet
Enskilda Högskolan Stockholm, EHS, bedriver utbildning och forskning inom teologi och mänskliga rättigheter. Teologiska högskolan Stockholm (THS) är gemensam benämning på våra båda teologiska avdelningar, och Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati (HMR) är benämningen för våra olika utbildningar i mänskliga rättigheter och demokrati.
Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-, magister-, masterexamen i teologi, samt licentiat- och doktorsexamen i teologi/religionsvetenskap. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och uppfyller de krav som ställs i högskolelagens första kapitel samt i examensordningen för de statliga högskolorna.
Idag studerar årligen 600 - 700 studenter vid högskolan som har ett 30-tal lektorer anställda, varav hälften är docenter eller professorer. Högskolans campus ligger i Bromma men viss utbildning genomförs också i Södertälje. Genom omfattande internationella kontakter och nära samarbete med flera svenska och nordiska universitet, erbjuder EHS möjligheter för både studenter och lärare till utbyte och gemensamma forskningsprojekt.
Högskolan har sedan sin tillkomst utvecklas och succesivt vuxit. Högskolan blev 1997 pionjär genom att vara först i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter och demokrati. Vid sidan av utbildningsprogrammet för blivande pastorer i Equmeniakyrkan är det många blivande präster i Svenska kyrkan som läser sin akademiska utbildning på THS och 2016 inleddes ett samarbete med Sankt Ignatios Akademi för att möjliggöra utbildning av präster och församlingspedagoger för de ortodoxa kyrkorna.
Högskolans organisation
EHS är ett av Equmeniakyrkan helägt aktiebolag med så kallad särskild vinstutdelningsbegränsning, dvs ett icke vinstdrivande aktiebolag. Högskolan leds av en styrelse som ägaren utser vid bolagsstämman.
Rektor, som utses av styrelsen, är högskolans akademiske ledare och verkställande direktör. Den akademiska verksamheten omfattar ett trettiotal anställda lärare och är organiserad i tre avdelningar som var och en leds av en biträdande rektor. Därtill finns ett tiotal anställda som arbetar med verksamhetsstöd.
Högskolan har växt kraftigt på senare tid. Det finns därför behov av att stärka och utveckla högskolans administrativa processer och att samla stödfunktionerna i en enhet som leds av en administrativ chef.
Om anställningen som administrativ chef
Vi söker nu en administrativ chef som svarar under rektor för högskolans ekonomi och administration och ingår i högskolans ledningsgrupp.
I uppdraget ingår att vara personalansvarig chef för verksamhetsstöd och bibliotek med ett tiotal anställda. Här ingår ekonomi, HR, kommunikation och marknadsföring, IKT och lokaler. Vidare ingår högskolespecifika stödfunktioner som bibliotek, studievägledning, utbildningsadministration och stöd för ett systematiskt kvalitetsarbete.
I högskolans ledningsgrupp ska administrativ chef bidra till helhetsperspektiv och samsyn, särskilt vad gäller verksamhetens planering, uppföljning och ekonomiska ramar samt i arbetsgivarfrågor.
Vi söker dig som
• är en erkänt skicklig arbetsledare som kan hålla många bollar i luften och som kan motivera medarbetare att göra detsamma
• har visat förmåga att utveckla resurseffektiva administrativa lösningar och rutiner, både inom och utanför ditt eget expertområde
• är van att arbeta med budget och ekonomisk uppföljning för en organisation som helhet, kan förklara och relatera ekonomi till verksamhet på ett pedagogiskt sätt
• uppfattas som konstruktiv, tydlig, samarbetsvillig och prestigefri av chefer, kolleger och medarbetare
• förstår och uppskattar civilsamhället och dess organisationer, däribland kyrkliga sammanhang
• har goda kunskaper inom ekonomi, HR, allmänna kunskaper i IKT och högskoleutbildning på minst kandidatnivå
Ansökan och övrig info
Tillträde planeras till 15 augusti 2021.
Frågor besvaras av rektor Owe Kennerberg. owe.kennerberg@ehs.se
Ansökan bestående av cv samt ett brev som kort svarar på annonsens önskemål om erfarenheter och egenskaper och förklarar varför du är intresserad av uppdraget skickas senast 22 januari till owe.kennerberg@ehs.se.

Artiklar i detta ämnet

  1. Samverkan fack och arbetsgivare

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Enskilda Högskolan Stockholm AB Bromma
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 december 2020
  • Ansök senast: 22 januari 2021

Postadress

Åkeshovsvägen 29
Bromma, 16839

Liknande jobb


7 maj 2021

LFV söker Safety Manager

LFV söker Safety Manager

7 maj 2021

Administrativ chef Möckelngymnasiet Karlskoga

Administrativ chef Möckelngymnasiet Karlskoga

7 maj 2021