Vi söker chef till område Kontorsledning på stadsledningskontoret

Vi söker chef till område Kontorsledning på stadsledningskontoret

Arbetsbeskrivning

En hållbar stad öppen för världen. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Hos oss jobbar du tillsammans med fler än 60 000 kollegor för ett gott liv för alla i vår stad. Vi skapar en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och vi är stolta över att vara en av landets mest innovativa städer.

Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Till område Kontorsledning söker vi en driven och nytänkande områdeschef. Du rapporterar direkt till stadsdirektören och kommer att ingå i dennes ledningsgrupp med ansvar för ett av stadsledningskontorets sex organisatoriska områden. Du ansvarar för att driva och utveckla stadsledningskontorets interna lednings- och stödprocesser. I uppdraget ingår ansvar för kontorets arbete med planering och uppföljning samt intern styrning och kontroll, effektiva och ändamålsenliga ekonomi- och HR-processer samt att utveckla digitalisering på kontoret. Kontorsledningen ansvarar också för stöd och service till förvaltningen och den politiska organisationen avseende reception, vaktmästeri, lokalvård samt för att samordna och utföra representationsverksamhet för den politiska organisationen.

Chef för område Kontorsledning är tillika förvaltningens kommunikationschef och säkerhetschef, med ansvar för den interna kommunikationen och för person-, fysisk- och informationssäkerhet, samt har ett huvudansvar för det förvaltningsinterna arbetet med civil beredskap.

Vidare har tjänsten en särskild roll avseende ledning och styrning för stadsdirektören som innebär övergripande arbete med planering och kontorsgemensamma aktiviteter för sammanhållen utveckling av förvaltningen, såsom t ex förvaltningsmöten för alla medarbetare samt förvaltningens chefsforum. Som chef för Kontorsledning deltar du i partssamverkan med de fackliga organisationerna.

Som områdeschef på stadsledningskontoret har Du ansvar för planering, uppföljning och utveckling av ditt eget områdes uppdrag. Du har personal- och budgetansvar. Du har ett omvärlds- och hela-staden-perspektiv och har fokus på att utveckla verksamhet och uppdrag.

I områdets ledningsgrupp ingår tre avdelningschefer; HR-chef, ekonomi-chef och chef för verksamhetsservice och representation samt förvaltningscontroller. Området har sammantaget tre chefer och 24 medarbetare.

Stadsledningskontoret leds av stadsdirektören som tillika är VD för Stadshus AB. Kontorets ledningsgrupp består av stadsdirektören och sex områdeschefer. Kontoret har 16 avdelningschefer och cirka 200 medarbetare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen med relevant inriktning
• Flerårig chefserfarenhet på strategisk nivå i en stor organisation och är van att leda andra
• Erfarenhet inom ledning och styrning samt av förekommande lednings- och stödprocesser
• Erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
• Erfarenhet av att representera arbetsgivaren och är trygg i den rollen
• Erfarenhet, kunskap och förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och arbeta för mål som politiken satt

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Som chef och ledare skapar du en kultur som bygger på tillit, prestigelöshet och respekt och leder enligt stadens förhållningssätt. På ett positivt sätt tar du tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens och engagemang samt gör dem delaktiga och medansvariga i verksamheten. Du är omvärldsintresserad och samarbetsinriktad. Du visar intresse för olika perspektiv, är nyfiken och leder med helhetssyn. Du ser möjlighet till förändring och driver ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete. Din pedagogiska och kommunikativa förmåga är god, du är strukturerad och analytisk. Ditt ledarskap präglas av nytänkande, mod och uthållighet.

Praktisk information:
Planerade intervjuer kommer att hållas med start vecka 18 . Tester på Göteborgs stads Center för ledarutveckling kommer att genomföras för dig som slutkandidat.

Vi tillämpar löpande urval, vänta inte med din ansökan.

Då tjänsten är säkerhetsklassad kommer det ske en säkerhetsprövning, vilket bland annat innebär att du måste ge samtycke till registerkontroll som genomförs av Säkerhetspolisen innan du erbjuds en eventuell anställning.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Artiklar i detta ämnet

  1. Bra ledare som chef

Sammanfattning

Liknande jobb


Chef för samhällsomställningskontoret Luleå kommun

Chef för samhällsomställningskontoret Luleå kommun

30 maj 2024

Gruppchef samordnad bemanning, Region Väst

Gruppchef samordnad bemanning, Region Väst

27 maj 2024

Stabschef till sektor lärande

Stabschef till sektor lärande

24 maj 2024