Vi söker en Enhetschef för vilt

Vi söker en Enhetschef för vilt

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en chef till enheten för vilt. Enheten för vilt är en av fyra enheter på avdelningen för naturvård. Enheten ansvarar för att administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna, leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren inklusive inventeringen, i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt, besluta om bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt och stora fåglar, informera om vilt och jaktens regler. Enheten för vilt har även en nära samverkan med länets viltförvaltningsdelegation, som fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. Enheten har för närvarande 12 medarbetare, varav drygt hälften arbetar som naturbevakare i fält.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet, prioritera och kvalitetssäkra enhetens processer och är chef för enhetens medarbetare. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar.
Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten och att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden samt att Länsstyrelsens styrdokument följs. Din närmaste chef är avdelningschefen Björn Forsberg.


KVALIFIKATIONER
Krav:
Chefs-och eller ledarskapserfarenhet med goda vitsord.
Akademisk examen från högskola eller universitet
Erfarenhet att arbeta strategiskt och processinriktat med verksamhetsplanering, uppföljning och verksamhetsutveckling.
Goda kunskaper om de bestämmelser som reglerar jakt.
Du är en god kommunikatör och har ett gott bemötande
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Då tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.

Meriterande:
Tidigare erfarenheter av chefs-och eller arbetsledning inklusive personalansvar inom statlig myndighet.
Kurser inom viltbiologi
Jägarexamen.
Tidigare erfarenheter av arbete med viltförvaltning.
Tidigare erfarenheter av arbete med frågor kring de stora rovdjuren.
Tidigare erfarenhet av samverkan med olika intressegrupper.

Personliga egenskaper:
Du är en god ledare.
Du är engagerad och strukturerad.
Du är lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter, arbetsmiljö och kompetens.
Du är inriktad på samverkan, både internt och externt.
Du arbetar enligt den statliga värdegrunden.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Intervjuer kommer preliminärt att ta sin början vecka 12.

Tillträde snarast, sker enligt överenskommelse.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

funktionssamordnare Per Johansson
010-225 03 41
platsansvarig Idrekontoret John Halvarsson
010-225 03 35
Lotta Larson, Kommunikationschef
010-225 02 04
Länsantikvarie Fredrik Sandberg
010-225 04 60
Funktionssamordnare Ann-Louise Haglund
010-22 50 284
enhetschef Per-Erik Sandberg
010-225 03 02
Funktionssamordnare Veronica Moraeus
010-22 50 481
funktionssamordnare Anna Myrtin
010-225 02 88
enhetschef Lars-Håkan Jönsson
010-22 50 443
Kajsa Sjösvärd
010-22 50 461

Sammanfattning

Besöksadress

Åsgatan 38 79184 FALUN
None

Postadress

Åsgatan 38
FALUN, 79184

Liknande jobb


Enhetschef/Director inom Energi och resurser

Enhetschef/Director inom Energi och resurser

1 april 2021

Enhetschef, medborgarcenter

Enhetschef, medborgarcenter

1 april 2021