Vikarierande Enhetschef Dricksvattenlaboratorium

Vikarierande Enhetschef Dricksvattenlaboratorium

Arbetsbeskrivning

Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lättare för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Idag växer Göteborg som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till den växande staden genom att bland annat bygga och underhålla staden under marken där vi har ett långsiktigt och hållbart perspektiv på minst 100 år framåt i tiden. Vi arbetar även med att se till att det avfall som staden genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Exempel på detta är vårt arbete med hanteringen av skyfall och dagvatten men även arbetet med att påverka göteborgarens medvetenhet och beteende kring avfall.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 500 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet. Under våren 2020 har vi flyttat in i nybyggda lokaler vid Alelyckans vattenverk. Här kommer vi vidareutveckla staden för framtiden och våra samarbeten med andra aktörer under många år framöver.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida www.goteborg.se/kretsloppochvatten och följ oss på Facebook eller Linkedin.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen Dricksvattenproduktion svarar för dricksvattenberedningen i Göteborgs stad på de två vattenverken Alelyckan och Lackarebäck. På avdelningen som består av fyra enheter; Alelyckan, Lackarebäck, El och Laboratorium, arbetar ca 70 personer.

Labenheten, som omfattar ett större laboratorium på Lackarebäcks vattenverk och ett mindre driftlab på Alelyckans vattenverk, har en mycket viktig roll i arbetet att producera ett hälsosamt och gott dricksvatten. Lackarebäcks laboratorium är ackrediterat enligt ISO 17025 och omfattar bland annat våtkemiska analyser, instrumentering såsom GC-MS/ICP-MS samt mikrobiologi. Labenheten svarar för kvalitetsuppföljningen från råvatten till tappkran, bistår driftenheterna på vattenverken samt ledningsnätet i vattenkvalitetsfrågor, sammanställer och följer upp kvalitetsdata och driver och deltar i utvecklingsprojekt. På båda vattenverken har större utbyggnader genomförts under senare år med nya beredningssteg som ultrafilter och uv-ljus. Labenheten har här haft en viktig roll i utformningen av dessa nya anläggningar för att möjliggöra en god uppföljning av vattenkvaliteten. Samverkan och stöd till driften på vattenverken i vattenkvalitetsfrågor är en viktig del i laboratoriets löpande arbete, vilket kan vara en skillnad mot mer traditionell laboratorieverksamhet. Det handlar bland annat om att snabbt kunna upptäcka och analysera kvalitetsavvikelser, utveckla hjälpmedel och anpassa analysutbudet med utgångspunkt från på driftverksamhetens behov. På enheten arbetar ca 20 personer.

Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschefen och ansvarar för den dagliga driften på enheten, personal och ekonomifrågor. Du kommer att ha ett stort kontaktnät såväl inom som utanför den egna enheten. Uppdraget kommer under tidsperioden främst handla om personal, arbetsmiljö, bemanning, struktur och lokala rutiner, där verksamheten ska planeras, styras och följas upp på uppdrag av avdelningschef


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning med naturvetenskaplig inriktning. Det är meriterande om du har inriktning på mikrobiologi och/eller kemi. Du har tidigare chefserfarenhet som inkluderar hantering av personal-, ekonomi- och arbetsmiljöfrågor i en teknisk verksamhet och /eller processindustri. Du har även erfarenhet av att arbetsleda specialister. Det är meriterande om du har arbetat på ett laboratorium.

Tjänsten är säkerhetsklassad nivå 3 och förutsätter godkänd registerkontroll från Säpo. För tjänsten krävs även körkort B.

I rollen som enhetschef har du det övergripande ansvaret för enheten och dess mål. Vi ser därför att du har förmåga att omvandla enhetens mål till konkreta handlingar. Du har också en förmåga att omprioritera arbetet vid förändrade förutsättning eller behov. Genom ditt ledarskap tar du tillvara på andras kompetenser samt motiverar din enhet och ger råd och stöd.

I ditt arbete kommer du jobba i ett stort nätverk och vi ser därför att du har förmåga att anpassa din kommunikation till mottagare, målgrupp och situation. För att bli framgångsrik i rollen som enhetschef bidrar du till enhetens utveckling genom att skapa förutsättningar för en lärandeorganisation. Du uppmuntrar även delaktighet och dialog på arbetsplatsen.

ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


R&D Lab Manager

R&D Lab Manager

12 maj 2023

Enhetschef Infrastrukturlabb

Enhetschef Infrastrukturlabb

3 maj 2023

28 april 2023

Gruppchef till droganalyssektionen vid Nationellt forensiskt centrum

Gruppchef till droganalyssektionen vid Nationellt forensiskt centrum

28 april 2023