Vikarierande skolkurator till barn- och elevhälsan

Vikarierande skolkurator till barn- och elevhälsan

Arbetsbeskrivning

Välkommen till Alingsås! Här hittar du en välbevarad stadskärna och en levande landsbygd med vacker natur. Med goda pendlingsmöjligheter är det också nära till Göteborgs storstadspuls och resten av Västsverige.

Över 40 000 invånare och nära 4 000 medarbetare gör Alingsås till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du själva ska kunna vara med och påverka. Tillsammans skapar vi Alingsås!

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola åk F-9. Sammanlagt är vi 1000 personer som arbetar med att ge en god verksamhet för våra barn och elever idag och förbereda dem för framtiden. Som personal i vår förvaltning skapar du tillsammans med oss förutsättningar för barns och elevers lust att lära och möjlighet att lyckas.

Den centrala enheten för barn- och elevhälsa är ett stöd för kommunens förskolor och grundskolor och innefattar kuratorer, skolsköterskor och psykologer. Som medarbetare på enheten kommer du att ingå i det lokala elevhälsoteamet som leds av rektor men ha din närmaste chef i den centrala organisationen. Enhetens utvecklingsarbete har ett tydligt fokus på det hälsofrämjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbetet och vi strävar mot interprofessionalitet i teamen.

ARBETSUPPGIFTER
Nu finns möjlighet att testa uppdraget som skolkurator hos oss! Vår kuratorsgrupp består av 11 skolkurator som ansvarar för den psykosociala insatsen inom elevhälsans arbete. Då vi har fått en sjukskrivning inom gruppen behöver vi förstärka kollegiet med en vikarie för skolenheterna Magra och Mellby.

Dina arbetsuppgifter kommer innebära att du bidrar med psykosocial kompetens i det interprofessionella elevhälsoarbetet på de enheter där du ingår i elevhälsoteamet. Du arbetar på uppdrag av rektor utifrån gällande skollagstiftning i samverkan med övrig skolpersonal, elever och vårdnadshavare. I rollen som kurator i den centrala elevhälsan samverkar du med övriga elevhälsoprofessioner i det dagliga arbetet för att skapa förutsättningar för elevers lust att lära och möjligheter att lyckas.

Du bidrar med insatser i socialt och psykosocialt arbete på såväl individ- grupp- och organisationsnivå. I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis samtal, handledning och konsultation till enskilda pedagoger och arbetslag. Du samverkar med myndigheter så som till exempel socialtjänst och BUP och medverkar tillsammans med elevhälsans övriga professioner till att elever i behov av särskilt stöd får sina behov allsidigt kartlagda och bedömda och där du som kurator särskilt bidrar till att elever som är i behov av särskilt stöd för sin sociala och emotionella utveckling får adekvata insatser inom skolan. Genom det förebyggande och hälsofrämjande skolutvecklingsarbetet är du med och skapar miljöer som är fria från mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolkurator eller annan erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt har kunskaper i aktuella styrdokument och lagstiftning.

För att lyckas i rollen ser vi att du har du god digital kompetens, är van att arbeta i dokumentationssystem och har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Har du dessutom kunskaper inom arbetsmetoder för att kunna möta elevernas och skolans behov av insatser är det meriterande.

Vi söker Dig som kan arbeta självständigt, har god förmåga till samarbete och som har ett stort engagemang för att arbeta främjande och förebyggande på organisations, grupp- och individnivå. Du har även ett stort intresse för barns och elevers lärande, ser vikten av samverkan med all skolpersonal och upplever glädje i att arbeta i ett tvärprofessionellt team.

Du arbetar långsiktigt med hållbara relationer mellan elever och vuxna för att gynna elevernas sociala utveckling. Du arbetar för att stärka elevernas trygghet och motivation. Du är trygg i kontakt med elever, föräldrar samt myndigheter och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Det kan finnas möjlighet till förlängning av vikariatet.

ÖVRIGT
På www.alingsas.se/jobb kan du läsa mer om vårt erbjudande till dig.

För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.

Vi har gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

Liknande jobb


Barn och elevhälsan söker en skolkurator till två F-6 skolor!

Barn och elevhälsan söker en skolkurator till två F-6 skolor!

22 maj 2023

Kurator till Björlandaskolan

Kurator till Björlandaskolan

19 maj 2023

Skolkurator

Skolkurator

17 maj 2023