Vikarierande universitetsadjunkt i kulturgeografi

Arbetsbeskrivning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för turismvetenskap och geografi har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom turism.Mittuniversitetet söker till Avdelningen för Turismvetenskap och Geografi, Campus Östersund
Vikarierande universitetsadjunkt i kulturgeografi
ref nr MIUN 2017/374

Vid avdelningen finns tre ämnen, turismvetenskap, geografi och kulturgeografi.

Vi bedriver utbildning inom turismprogram och på fristående kurser på grund och avancerad nivå. Vi ger också kurser i geografi inom lärarutbildningsprogram och uppdragsutbildning. Inom ämnet turismvetenskap har vi forskarutbildning. Avdelningens forskning bedrivs och kommuniceras via Turismforskningscentrat Etour, miun.se/etour.

Arbetsuppgifter: Anställningen som vikarierande universitetsadjunkt i kulturgeografi innebär undervisning inom ämnet. Undervisningen sker både på campus och på distans med hjälp av IT-stöd. Undervisningen omfattar en sommarkurs (distans) och en kurs på programmet Turism och Destinationsutveckling (campus).

Behörighet: Behörig att anställas som vikarierande universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som universitetsadjunkt adjunkt vid Mittuniversitetet krävs högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng, högskoleutbildning omfattande minst 90 högskolepoäng inom kulturgeografi eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser samt visad pedagogisk skicklighet. För denna tjänst krävs förutom ovanstående behörighetskrav, kunskap och inriktning mot utvecklingsgeografi, erfarenhet av kursutveckling och kursansvar samt mycket goda språkkunskaper i svenska. Vid universitetet ska för behörighetsgrunden ”motsvarande kompetens” i huvudsak gälla utländsk akademisk grundexamen.

Bedömningsgrunder: De sökande bedöms utifrån pedagogisk skicklighet. Stor vikt läggs vid ämneskunskaper i kulturgeografi, särskilt inom områden som utvecklingsgeografi, svensk och internationell turism, friluftsliv, naturturism, och undervisning kopplad till verksamhetsförlagdutbildning. Meriterande är undervisning inom dessa ovanstående områden samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Vidare är erfarenhet av kursansvar och distansundervisning meriterande. Den sökande ska vid anställning vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen i Östersund.

Anställning: Anställningen som vikarierande universitetsadjunkt är på deltid, 60 %, och tidsbegränsad 16 april – 15 oktober 2017.  

Stationeringsort: Östersund

Tillträde: 16 april 2017.  

Upplysningar: Information om anställningen lämnas av avdelningschef Daniel Laven, tfn. 010 142 8620 eller studierektor Rosemarie Ankre, tfn. 010 1427836 .

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för tjänsten. Ansökan ska vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 10 mars 2017.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

 


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Kontaktpersoner på detta företaget

Daniel Laven
010-142 86 20

Sammanfattning

Besöksadress

Kunskapens väg 8
None

Postadress

Kunskapens väg 8
Östersund, 83125

Liknande jobb


12 april 2021

Universitetsadjunkt i fysik, inriktning fysikens/teknikens didaktik

Universitetsadjunkt i fysik, inriktning fysikens/teknikens didaktik

9 april 2021

Universitetsadjunkt i matematikdidaktik

Universitetsadjunkt i matematikdidaktik

9 april 2021

9 april 2021