Ystad Gymnasium söker Speciallärare

Ystad Gymnasium söker Speciallärare

Arbetsbeskrivning

Ystads kommun har cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare - nu och i framtiden.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.

Den kommunala gymnasieskolan, Ystad Gymnasium, har omkring 1700 elever och 300 personal och består av två enheter, Park och Österport. Enheterna består av olika områden och tillsammans erbjuder vi de flesta nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram och ett stort antal av den anpassade gymnasieskolans program. Skolans vision är att alla elever ska nå sin fulla potential och vi står för hög kvalitet och delaktighet där varje individ, i en tillåtande kultur, utvecklar kunskaper, färdigheter och demokratiska värderingar.

Ystad Gymnasium Område 2 består av Försäljning- och serviceprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Vi utökar våra elevresurser och söker nu en speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling.


ARBETSUPPGIFTER
I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med områdets pedagoger planera och bedriva undervisning, såväl individuellt som i grupp. Uppdraget ställer höga krav på god samarbetsförmåga och att bidra till att arbetet med anpassningar och extra stöd fungerar smidigt i vardagen för våra elever. Du möter eleverna inom flera olika ämnesområden, beroende på vilket program eleverna går, vilket ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. Du ingår i områdets elevhälsoteam och samverkar i övrigt framför allt med de arbetslag som eleverna tillhör. I uppdraget ingår även att kommunicera mål och utveckling med elever och personal samt att dokumentera, följa upp och utvärdera ditt arbete.

På skolan sätter vi elevens lärande i centrum och vi arbetar aktivt med att utveckla undervisningen inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi har högt ställda förväntningar på såväl elever som personal och tror på deras förmåga att utvecklas. Undervisningen kännetecknas av mångfald, delaktighet och inflytande samt ett kritiskt förhållningssätt, där formativ bedömning och digitalt arbete är viktiga verktyg för lärande. Personalen lär tillsammans och bedriver ett aktivt kollegialt lärande.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med speciallärar- eller specialpedagogexamen företrädesvis inom språk-, skriv- och läsutveckling. Vi fäster också stor vikt vid din personliga förmåga att genom tydligt ledarskap motivera och engagera eleverna till goda resultat. Vi ser också att du har följande kvalifikationer:

• Du är van att arbeta såväl på egen hand som i samverkan med andra.
• Du har lätt för att bygga relationer och har ett professionellt förhållningssätt.
• Du strävar efter att skapa en positiv lärmiljö för att driva arbetet med eleverna framåt tillsammans med skolans personal.
• Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
• Du är van att arbeta med digitala verktyg.

Det är önskvärt att du är legitimerad lärare på gymnasiet eller för äldre åldrar inom grundskolan. Vi ser dessutom att du har erfarenhet av att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Erfarenhet av att ha arbetat med gymnasieelever eller äldre åldrar inom grundskolan är meriterande. Erfarenhet krävs

ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


19 april 2024

Speciallärare till Vättleskolan anpassad grundskola åk 7–9

Speciallärare till Vättleskolan anpassad grundskola åk 7–9

18 april 2024

16 april 2024

16 april 2024