Sökning efter Kanslichef, statlig

Kanslichef vid Konstnärliga fakulteten i Malmö

Kanslichef vid Konstnärliga fakulteten i Malmö

11 juni 2020

Enhetschef för länsledningens kansli

11 mars 2020

Kanslidirektör

11 juni 2019

Kanslichef till miljö- och jordbruksutskottet

1 november 2017

Utbildningschef/bitr. kanslichef vid LTH

10 mars 2017

Kanslichef till civilutskottet

27 januari 2017

Handläggarchef

19 januari 2017

Kanslichef

23 december 2016

Kalmar tingsrätt söker kanslichef

3 november 2016

Sektionschef, Ludvika

28 september 2016

Rektor Campus Helsingborg

17 augusti 2016

Kanslichef till region Syd, placering Malmö

4 augusti 2015

Gruppchef

9 juli 2015

Gruppchef

9 juli 2015

Gruppchef

9 juli 2015

Gruppchef

9 juli 2015

Gruppchef

9 juli 2015

Gruppchef

9 juli 2015

Gruppchef

9 juli 2015

Gruppchef

9 juli 2015

Gruppchef

9 juli 2015

Gruppchef

9 juli 2015

Gruppchef

9 juli 2015

Gruppchef

9 juli 2015

Gruppchef

8 juli 2015

Gruppchef

8 juli 2015

Gruppchef

8 juli 2015