Sökning efter Polismästare

 Chef för Utvecklingscentrum Bergslagen, Noa, Örebro

Chef för Utvecklingscentrum Bergslagen, Noa, Örebro

8 april 2020

24 februari 2017

BF-IGV Gruppchefer, Uppsala

16 september 2016

Chef till Operativa avdelningen

6 juli 2010