Helsingborgs stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamheten

Just nu finns det 127st lediga jobb på företaget Helsingborgs stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamheten.

Dietkock/kock till Kungshults centralkök

18 augusti 2014

Kock till Kungshults centralkök

18 augusti 2014

Leg. sjuksköterska söks till hemsjukvården, Omsorg i Helsingborg

14 juli 2014

Leg sjuksköterska sökes till Villa Louise, Omsorg i Helsingborg

8 juli 2014

Enhetschef söks till Omsorg i Helsingborgs hemvård

2 juli 2014

Enhetschef söks till Omsorg i Helsingborg

2 juli 2014

Leg sjukgymnast/fysioterapeut - vikariat

9 juni 2014

Omsorg i Helsingborg söker pedagogisk handledare i LSS

25 april 2014

Omsorg i Helsingborg LSS verksamheten korttidstillsyn

23 april 2014

Specialistsjuksköterska,demens, söks till Omsorg i Helsingborg

8 april 2014

Kontaktpersoner på Helsingborgs stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamheten

FSA Anna-Karin Röst
042-10 54 06
FSA Martina Gartara
0702-10 78 31
Enhetschef Ingrid Bergh Carlsson
042-105529
Vårdförbundet Gith Nordqvist
042-10 69 77
Sjuksköterska Christina Rosenqvist
042-10 75 56
Enhetschef Ann-Charlotte Andersson
042-10 42 45
Vårdförbundet Gith Nordqvist
042-10 69 77
Assistent Monica Bergström
042-10 65 83
Assistent Eva B Larsson
042-1079 67
Assistent Rose-Marie Granqvist
042-10 36 22
Kommunal
042-10 50 91
Kommunal sektion 33
042-10 50 91
Driftschef Ingalill Sjövret-Svensson

Monica Persson
042-10 41 21
LSR Ulrica Dahlberg
vx 042-10 50 00
FSA Martina Gartara
0702-10 78 31
Enhetschef Ola Nykvist
042-10 46 47
Enhetschef Hans Stavrot
042-10 44 17
Angelica Andersson Vårdförbundet
042-10 65 85
Kostchef Jenny Håkansson
042-10 33 85.

Besöksadress

Kontaktcenter Stortorget 17 Helsingborg
None

Postadress

None
HELSINGBORG, 25189